Logo USC

Observatorio Astronómico Ramón María Aller

 

 

Foto Observatorio

Apartado de Correos/ P.O. Box 197 

Avda. Das Ciencias. Campus Sur 
Santiago de Compostela 

España/Spain 

 

 

Tel: (+34) 881815016

Fax: (+34) 881813197

E-mail: oasec@usc.es

 

                                                                                                                                  

Reedición do libro Astronomía a simple vista, de Ramón María Aller Ulloa, e edición do vídeo Ramón María Aller, Astrónomo, con versións en galego, castelán e inglés.
Reedición del libro Astronomía a simple vista, de Ramón María Aller Ulloa, y edición del vídeo Ramón María Aller, Astrónomo, con versiones en gallego, castellano e inglés.

portada

Edición do libro "Ramón María Aller Ulloa, Astrónomo e Matemático".
Edición del libro "Ramón María Aller Ulloa, Astrónomo e Matemático".

protada

                                                                                                                                                                                     

Bandeira galega

GALEGO

Bandeira española

CASTELLANO

Bandeira británica

ENGLISH


 

         CATALOGO
  DE ESTRELAS DOBRES

        CATALOGO
  DE ESTRELLAS DOBLES

             CATALOG
     OF DOUBLE STARS

 Pedro Pablo Campo. Webmaster