2124-05-1


EDICIÓN E ANOTACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS ESPAÑOIS E HISPANOAMERICANOS

  
Departamento responsable académico: Depto. de Literatura Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral
Nº máximo de alumnos: 15
Coordinador xeral do programa:
Azaustre Galiana, Antonio
    deazaust@usc.es
Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados:
(583) Literatura Española
Titulacións que dan acceso ó programa:
Filoloxía Hispánica ou licenciatura que acredite suficientemente o coñecemento da Literatura Española e Hispanoamericana así como o nivel avanzado de Lingua Española.
Dominio do idioma do curso no que se matricula.
Coñecementos previos e requisitos necesarios:
Nivel avanzado de Lingua Española e coñecemento das linguas auxiliares habituais na investigación filolóxica.
Obxectivos xerais do programa:
O programa de doutoramento de Edición de textos literarios españoles e hispanoamericanos ten como obxectivos a especialización dos alumnos no devandito campo, así como a súa formación nas técnicas de investigación ecdótica de diversas épocas, xéneros e autores.
Criterios de admisión:
- Curriculum vitae con certificado de estudios
- Entrevista persoal, se se considera necesaria
- Carta de presentación dun profesor do Programa no que conste os intereses concretos do candidato con respecto á sua futura investigación..
Procedemento de valoracion do tribunal unico
- Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos
Enderezo
Tlf: 11778
E-Mail: deazaust@usc.es
Facultade de Filoloxía
Avda. Castelao, s/n
Campus Universitario Norte
15704 Santiago de Compostela

Solicitantes de admisión neste programa

Alumnos matriculados neste programa


1º Curso


Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-01 B 4 Métodos pàra a edición crítica
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Azaustre Galiana, Antonio
Blecua Perdices, Alberto
Impártese en: Facultade de Filoloxía
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-02 B 3 Procedementos e estratexias para a edición e anotación de textos
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Fernández Mosquera, Santiago
Serés Guillén, Guillermo
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-03 B 3 Pautas de investigación literaria e edición de textos
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Rodríguez Fernández, Claudio
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-04 B 3 Edición e anotación de textos medievais
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Casas Rigall, Juan
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-05 B 3 Edición e anotación das églogas no século XVI
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Pérez-Abadín Barro, María Soledad
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-06 B 4 Edición das obras de Quevedo
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Cacho Casal, Rodrigo
Rey Álvarez, Alfonso
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-07 B 3 A obra política de Quevedo: edición, anotación e análise
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Candelas Colodrón, Manuel Ángel
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-08 B 3 Textos de Emilia Pardo Bazán (do libro á televisión)
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española González Herrán, José Manuel
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-09 B 3 Edición e anotación de novelas de Emilia Pardo Bazán
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Penas Varela, María Ermitas
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-10 B 6 Valle Inclán: edición e anotación de textos
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española de Juan Bolufer, Amparo
González del Valle, Luis
Santos Zas, Margarita
Serrano Alonso, Francisco Javier
Código Tipo Créditos Título
2124-05-1-11 B 3 Notas para a novela hispanoamericana do romanticismo
Áreas de coñecemento: Profesores:
583 - Literatura Española Chouciño Fernández, Ana Gloria

2º Curso


Código Tipo Créditos Título
2124-05-1T T 12 Traballo de investigación tutelado

14/03/2006