2131-05-3


PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

  
Departamento responsable académico: Depto. de Teoría e Historia da Educación
Nº máximo de alumnos: 24
Co-responsables científicos:
(x05) Depto. de Ecología
(x06) Depto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales
(x07) Depto. de Ciencias de la Educación
(x08) Centro Superior de Educación
(x09) Depto. de Didáctica de las Ciencias
(x10) Depto. de Teoría e Historia de la Educación
(x11) Depto. de Mide
(x13) Depto. de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentais
Coordinador xeral do programa:
Meira Cartea, Pablo Ángel
    hemeira@usc.es
Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados:
(805) Teoría e Historia da Educación
Titulacións que dan acceso ó programa:
Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura, ou título equivalente.
Obxectivos xerais do programa:
Promover a formación interdisciplinar e interuniversitaria de novos investigadores no campo da educación ambiental. Potenciar a calidade da investigación relacionada co desenvolvemento da educación ambiental. Coñecer e profundar nos distintos marcos teóricos e metodolóxicos de referencia que singularizan á educación ambiental como un ámbito específico do coñecemento e da praxe educativa.
Criterios de admisión:
- Expediente académico
- Curriculum vitae
- Entrevista persoal, se fose necesaria
Procedemento de valoracion do tribunal unico
- Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos
Enderezo
Tlf: 13747
E-Mail: hemeira@usc.es
Facultade de Ciencias da Educación
Campus Universitario Sur
15706 Santiago de Compostela
Convenios:
Convenio co Ministerio de Medio Ambiente
Comentarios:
Todos se imparten no CENEM (Ministerio de Medio Ambiente) VALSAIN-SEGOVIA

Solicitantes de admisión neste programa

Alumnos matriculados neste programa


1º Curso


Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-01 A 3 Fontes de información e documentación en educación ambiental
Áreas de coñecemento: Profesores:
215 - Didáctica e Organización Escolar Sureda Negre, Jaume
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-02 A 4 Introducción á Investigación en Educación Ambiental
Áreas de coñecemento: Profesores:
220 - Ecoloxía Benayas del Álamo, Javier
Gutiérrez Pérez, José
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-03 B 3 Modelos de educación ambiental
Áreas de coñecemento: Profesores:
205 - Didáctica das Ciencias Experimentais Juyens , Merce
María Pujol, Rosa
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-04 B 3 Modelos de aprendizaxe e estratexias de educación ambiental
Áreas de coñecemento: Profesores:
205 - Didáctica das Ciencias Experimentais García , Eduardo
Porlan , Rafael
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-05 B 3 Educación para a sostibilidade e desenvolvemento comunitario
Áreas de coñecemento: Profesores:
215 - Didáctica e Organización Escolar Meira Cartea, Pablo
Vargas Callejas, Germán
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-06 B 3 Comportamento humano e medio ambiente
Áreas de coñecemento: Profesores:
740 - Psicoloxía Social Antonio Corraliza, José
Berenguer , Jaime
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-07 B 3 Procesos de percepción, comprensión e comunicación no campo do ambiental
Áreas de coñecemento: Profesores:
220 - Ecoloxía Pou Royo, Antonio
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-08 B 3 Educación, sociedade, tecnoloxía e medio ambiente
Áreas de coñecemento: Profesores:
805 - Teoría e Historia da Educación Barroso , Clara
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-09 B 3 Educación ambiental e sostibilidade local: desenvolvemento de estratexias de educación ambiental
Áreas de coñecemento: Profesores:
805 - Teoría e Historia da Educación Hernández del Águila, Rafael
Iglesias Dacunha, Lucía
Vargas Callejas, Germán
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-10 B 3 Análise e elaboración de programas e materiais de divulgación científica e ambiental
Áreas de coñecemento: Profesores:
205 - Didáctica das Ciencias Experimentais Escalas Tramullas, María Teresa
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)
Código Tipo Créditos Título
2131-05-3-11 B 3 Educación para o desenvolvemento nos centros educativos
Áreas de coñecemento: Profesores:
805 - Teoría e Historia da Educación Aznar Minguet, Pilar
Impártese en: CENEAM (SEGOVIA)

2º Curso


Código Tipo Créditos Título
2131-05-3T T 12 Traballo de investigación tutelado

14/03/2006