2148-05-1


QUÍMICA ORGÁNICA

  
Departamento responsable académico: Depto. de Química Orgánica
Nº máximo de alumnos: 25
Coordinador xeral do programa:
Estévez Cabanas, Ramón José
    qorjec@usc.es
Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados:
(765) Química Orgánica
Titulacións que dan acceso ó programa:
Licenciatura en Farmacia, Química, Enxeñería Química
Obxectivos xerais do programa:
Subministrar unha formación avanzada en Química Orgánica, baseándose no estudio da estructura, propiedades e técnicas modernas de síntese de compostos orgánicos (simples e de natureza macromolecular), con atención especial ós compostos orgánicos de interese farmacolóxico e outros compostos de especial significación biolóxica.
Criterios de admisión:
- Expediente académico
- Curriculum vitae
- Entrevista persoal, se fose necesaria
Procedemento de valoracion do tribunal unico
- Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos
Enderezo
Tlf: 14242
E-Mail: qorjec@usc.es
Facultade de Química
Avda. das Ciencias s/n
Campus Universitario Sur
15706 Santiago de Compostela
Convenios:
Rede de Infraestructuras de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico de la Universidade de Santiago de Compostela

Solicitantes de admisión neste programa

Alumnos matriculados neste programa


1º Curso


Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-01 A 5 Técnicas instrumentais
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Domínguez Francisco, Domingo
López Estévez, Susana
Riguera Vega, Ricardo
Tojo Suárez, Gabriel
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-02 B 3 Ferramentas de modelización molecular
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Cobas Martínez, Agustín
Villaverde Cameron-Walker, Mª Carmen
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-03 B 3 Síntese orgánica I
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Estévez Cabanas, Ramón José
Mouriño Mosquera, Antonio
Rumbo Gómez, Antonio
Torneiro Abuín, Mercedes
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-04 B 3 Síntese orgánica II
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Alonso Alonso, Ricardo
Beller , Matthias
García Suárez, Luis Alberto
Pérez Meirás, M. Dolores
Saá Rodríguez, Carlos
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-05 B 3 Química orgánica biolóxica e supramolecular
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica González Bello, Concepción
Granja Guillán, Juan Ramón
Mascareñas Cid, José Luis
Paz Castañal, Manuel María
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-06 B 3 Avances recentes en química orgánica
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Castedo Expósito, Luis
Guitián Rivera, Enrique
Quiñoá Cabana, Emilio
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-07 B 3 Estratexias de deseño de fármacos
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Raviña Rubira, Enrique
Santana Penín, Lourdes
Impártese en: Facultade de Farmacia
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-08 B 3 Obtención de fármacos
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Eirín Pena, Ana
Fernández González, Franco
Impártese en: Facultade de Farmacia
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-09 B 3 Desenvolvemento en quimioterapia
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Caamaño Santos, Olga
García Mera, Xerardo
Uriarte Villares, Eugenio
Impártese en: Facultade de Farmacia
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-10 B 3 Temas especiais en química orgánica
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Castedo Expósito, Luis
Estévez Cabanas, Ramón José
Fernández González, Franco
Raviña Rubira, Enrique
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-11 B 3 Seminario de química orgánica
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Estévez Cabanas, Ramón José
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-12 B 3 Química orgánica aplicada
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Seijas Vázquez, Julio Antonio
Vázquez Tato, María del Pilar
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-13 B 3 Desenvolvemento en fármacos que actúan sobre o SNC
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Blanco Fernández, José Manuel
Fernández Masaguer, Christian
López Santamaría, María Carmen
Impártese en: Facultade de Farmacia
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-14 A 5 Técnicas instrumentais avanzadas
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Cobas Gómez, Juan Carlos
Dacuña Mariño, Bruno
Llamas Saiz, Antonio Luís
Martín Pastor, Manuel
Sardina López, Francisco Javier
Impártese en: Facultade de Química
Código Tipo Créditos Título
2148-05-1-15 B 3 Glicoquímica
Áreas de coñecemento: Profesores:
765 - Química Orgánica Davis , Benjamin
Estévez Cabanas, Juan Carlos
Estévez Cabanas, Ramón José
Paleo Pillado, Maria Rita

2º Curso


Código Tipo Créditos Título
2148-05-1T T 12 Traballo de investigación tutelado

14/03/2006