Saltar ao contido principal
Home  »  Institutes and Research Centres  »  Institute of Criminology  »  Preguntas frecuentes

Frequently asked questions

¿Que diferencia hai entre o Graduado en Ciencias Criminoloxicas e da Seguridade Pública e o Diploma Superior en Criminoloxía?

Non hai ningunha. É a mesma titulación, no Consello de Goberno de 15-06-2011 se modificou o nome para que non colisionase co nome dos Graos, pero non hai ningunha variación na titulación

Cal é o prazo de matricula para o Diploma Superior en Criminoloxía?

O mesmo que para o resto das titulacións universitarias

Onde formalizo a matricula do Diploma Superior en Criminoloxía?

Na Unidade de Xestión Académica do Campus Vida

Preciso algún itinerario determinado nos meus estudos para poder cursar o Diploma Superior en Criminoloxía?

Non, serve calquera rama do Bacharel, FP.... O requisito é ter superadas as PAAU.

O titulo de Diploma Superior en Criminoloxía (antes Graduado en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública) é un Grao?

Non, o título de Diploma Superior en Criminoloxía (antes Graduado en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública) é un Titulo propio da Universidade de Santiago de Compostela.

¿Cal é o requisito de acceso para o Diploma Superior en Criminoloxía?

Precisase ter superadas as PAAU ou o Acceso para maiores de 25 anos na USC ou na UNED ou reunir os requisitos legales que habiliten para acceder a calquera titulación de grao.