Saltar ao contido principal
Inicio  »  Congresos  »  Terapias Alternativas en Gandeiría

Terapias Alternativas en Gandeiría

 

1 crédito de libre configuración para estudantado da USC

 

Estas xornadas teñen como obxectivo dar a coñecer as terapias alternativas—entre as que se inclúen a homeopatía, fitoterapia, quiropráctica ou etnoveterinaria—no control sanitario animal, tratando de asentar a súa lexitimidade no sector gandeiro e na praxe veterinaria en xeral.

A aplicación de terapias alternativas ten especial interese nos sistemas de produción ecolóxicos. As limitacións que impón a lexislación europea sobre a produción gandeira ecolóxica, coa obriga de alimentar aos animais con produtos procedentes da propia explotación  e a limitación de concentrados en racións, así como as restricións no uso de tratamentos veterinarios alopáticos, fai necesario dispor de ferramentas adicionais para mellorar a nutrición e o estado de saúde animal e así poder garantir o benestar animal e un nivel aceptable de produción.

Ademáis, debemos considerar que o emprego das terapias alternativas non se limita á produción ecolóxica, senón que se pode aplicar eficazmente en contextos de produción convencional e incluso intensiva, sendo especialmente relevantes nos casos que substitúen a fármacos alopáticos con períodos de supresión

 

Prazo de matrícula: Do 11 de febreiro ao 11 de marzo de 2013, ambos os dous incluídos.

Destinatarios/as: Veterinarios/as e estudantes de Veterinaria; gandeiros  e profesionais relacionados coa produción gandeira.

Prezo: 40 euros. Matrícula reducida (30 euros) antes do 1 de marzo e estudantes (que acrediten a súa condición).

 

Formalizar matrícula

Realizar o pagamento na seguinte conta , indicando  no concepto Terapias Alternativas: Nome e apelidos

Entidade : 20 díxitos

Entregar xustificante de pago xunto cos datos personais (nome, profesión, enderezo e teléfono de contacto ) en:

Dpto Patoloxía Animal  (A/A Prof. Marta López Alonso), Facultade de Veterinaria ou enviar copia de xustificante a terapias.alternativas.gando@usc.es.

 

Recoñecemento da actividade e requisitos: A USC emitirá un diploma de asistencia á actividade, no cal figurará o número de horas presenciais (16 h), a todas aquelas persoas que se matriculen e asistan regularmente ás xornadas. Haberá control de asistencia. A actividade ten recoñecido un crédito de libre configuración para o estudantado da USC. Para completar as 30 horas necesarias para o crédito de libre configuración, ademais da asistencia regular durante as horas presenciais da actividade, os alumnos/as deberán presentar unha proposta de aplicación de alomenos unha terapia alternativa nun sistema de produción gandeiro (extensión entre 200-500 palabras) e enviala antes do 31 de marzo a terapias.alternativas.gando@usc.es

 

Responsable académica: Marta López Alonso, profesora titular do Departamento de Patoloxía Animal da USC, Facultade de Veterinaria 27002 Lugo

 

 

Descarga o programa!

Programa

Venres 15 de marzo, xornada mañá

9:30–10:00 Entrega documentación

10:00–10:30 Inauguración

Germán Santamarina Pernas, Decano da Facultade de Veterinaria de Lugo

Marta  López Alonso, Prof. Patoloxía Animal, Facultade de Veterinaria de Lugo

Xan Pouliquen, Xerente de Xan Galicia

10:30–12:00 O natural e a menciña natural veterinaria no século XXI

Juan Luis Amor Fernández, Veterinario homeópata. Anima Mundi Centro Veterinario Ribadeo

12:00–12:30 Descanso

12:30–14:00 Homeopatía en la granja

Coral Mateo Sánchez, Presidenta de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria

 

Venres 15 de marzo, xornada tarde

15:30–17:00 Experiencia dunha gandería de leite galega

Manuel Ramos Garea, Gandeiro ecológico en Melide

17:00–18:30 Acupunctura e quiropráctica

Nuria Otero Queijas, Responsable de Acupuntura, Terapia Física y Quiropráctica Animal de Integralvet

 

Sábado 16 de marzo, xornada mañá

9:30–10:30 Saúde animal en sistemas ecolóxicos—comezando pola nutrición

Marta López Alonso, Prof. Patoloxía Animal,  Facultade Veterinaria Lugo

10:30–12:00 Fitoterapia en la ganaderia ecológica

Carmelo García Romero, Investigador especialista en agrosistemas ganaderos ecológicos

12:00–12:30 Descanso

 

12:30–14:00 Homeopatía

Bruno Giboudeau, Veterinario homeópata y osteópata. GIE “zone verte”. Arbois (Francia)

 

Sábado 16 de marzo, xornada mañá

15:30–17:00 Homeopatía na práctica veterinaria

Bruno Giboudeau, Veterinario homeópata y osteópata. GIE “zone verte”. Arbois (Francia)

17:00–18:30 Etnoveterinaria

José Inácio Regueiro Castro, Veterinario homeópata

17:00–18:30 Conclusións das xornadas e entrega de certificados