Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Centro de Estudos e Documentación Europeos  »  Sistema Institucional da UE

Institucions da UE

A Unión Europea (UE) é unha organización supranacional con trazos bastante únicos en todo o mundo. Non unha simple organización de cooperación, pero tampouco chega a constituír unha federación. Os países que constitúen a UE (os seus "Estados membros") son nacións soberanas independentes que comparten certos ámbitos de exercicio da súa  soberanía. 
  • Algúns teñen carácter eminentemente consultivo como o Comité Económico e Social Europeo formado por representantes da sociedade civil, os traballadores e os empresarios; e o Comité das Rexións  que representa ás autoridades rexionais e locais.
  • Incluso existen organismos como o Defensor do Pobo europeo, dependente do Parlamento Europeo, que investiga as denuncias dos cidadáns sobre a mala xestión das institucións e organismos da UE ou o Supervisor Europeo de Protección de Datos competentes para impoñer límites ás Institucións comunitarias en relación con certos Dereitos Fundamentais (lucia enlazar ao noso sitio de DF).
Ademais, creáronse Axencias ás que se atribúen competencias para determinados ámbitos técnicos, científicos ou de xestión.

 Voltear