Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Área de Tecnoloxías da Información e a das Comunicacións (ATIC)  »  Tarxeta Universitaria de Identidade (TUI)  »  Aparcadoiros con barreira

Aparcadoiros con barreira

A TUI é o elemento de acceso aos aparcadoiros con barreira da USC. O mero achegamento da tarxeta ao detector de proximidade, sen contacto, instalado no poste de acceso serve para abrir a barreira.

Quen pode usar os aparcadoiros con barreira?

O acceso está reservado para os colectivos autorizados. Neste intre: PDI, PAS, Investigadores e Colaboradores Docentes.

Podo usar a TUI nos aparcadoiros desde o mesmo momento en que a recibo?

Non. É preciso proceder á activación da tarxeta co chip sen contacto para o seu uso nos aparcadoiros. Deberá, por tanto, dirixirse aos terminais dos Puntos de Información Universitaria (PIUs), introducir a tarxeta no lector e seguir as instruccións da pantalla (consulte a situación dos PIUs na sección de Consulta de información da TUI). O envío dos datos da tarxeta a cada aparcadoiro se realiza dentro das 24 horas laborables seguintes ao momento da activación, salvo problema técnico.

As reclamacións e incidencias deberán ser consignadas no formulario de incidencias do Centro de Atención a Usuarios http://www3.usc.es/USCincidencias; ou ben, alternativamente, a través do correo electrónico cau@usc.es ou, por teléfono, na extensión 55555.

Pódese ter máis dunha tarxeta activada ao mesmo tempo?

Non. Cada persoa disporá dunha única tarxeta activada. No PIU compróbase se o titular da tarxeta que está a ser activada ten outra enviada aos aparcadoiros. Previa conformidade do usuario, o sistema borra a tarxeta antiga e activa a nova (dentro das 24 horas laborables seguintes, salvo problema técnico).

Autorización para non membros da comunidade universitaria

A vicerreitoría de Estudantes e Formación Continua pode autorizar o uso dos aparcadoiros a persoal alleo á USC pero que presta servizos relacionados co mantemento e funcionamento da mesma.

O responsable dentro da USC do servizo ou dependencia debe asinar a petición de autorización que pode atopar dentro do enlace seguinte, xunto co responsable da empresa prestadora de servizos ou o propio interesado. Consulte as instruccións para obtención de tarxetas temporais de acceso aos aparcadoiros.

Relación de aparcadoiros:

Campus de Lugo:

 • Escola Universitaria de Formación do Profesorado

Campus norte de Santiago:

 • Fac. Filoloxía

Campus sur de Santiago:

 • Fac. Química
 • Vivendas Catedráticos
 • Colexios Maiores
 • Piscina
 • Relacións Laborais/CC. Políticas
 • CIBUS
 • Fac. Farmacia
 • Estadio Atletismo norte (a carón da Carballeira de San Lourenzo)
 • Estadio Atletismo sur (enfronte ao Pavillón Polideportivo)
 • Fac. Física norte (á esquerda da Facultade)
 • Fac. Física sur (á dereita da Facultade)
 • ETSE
 • Explanada (terreo sen asfaltar situado ao extremo do campus, detrás da Fac. CC. Educación)