Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Área de Tecnoloxías da Información e a das Comunicacións (ATIC)  »  Tarxeta Universitaria de Identidade (TUI)  »  Solicitude da tarxeta

Solicitude da tarxeta

 

 Emisión instantánea no momento da solicitude:

 • A partir do día 21 de xullo de 2014, a USC comeza un proxecto piloto de emisión instantánea da TUI. Isto significa que as persoas participantes no piloto non teñen máis que achegarse ata o punto de emisión co seu documento de identidade para levar no momento a tarxeta impresa.
 • A emisión instantánea pode utilizarse tanto para obter a TUI por primeira vez como para renovar unha deteriorada ou perdida.
 • As tarxetas actuais seguen a estar en vigor, e deben seguir en uso ata que deixen de estar operativas por deterioro, perda ou mal funcionamento. O único que varía é que, de ter necesidade de obter unha tarxeta nova, non será preciso agardar ata que chegue ao cabo dos días, senón que poderase conseguir no momento nun punto de emisión.
 • A participación no piloto está restrinxida, polo de agora, aos seguintes colectivos:
  • Estudantes matriculados no curso 2014-2015 de titulacións oficiais de grao, máster e doutoramento.
  • PDI coa consideración de persoal fixo.
  • PAS coa consideración de persoal fixo, tanto funcionario como laboral.
 • Os puntos de expedición están situados nos seguintes lugares:
  • Pavillón Estudiantil, no Campus Vida.
  • Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.
  • Facultade de Veterinaria.
 • Non é preciso achegar fotografía, xa que o persoal que atende ao público tomará o retrato do titular para incorporar á tarxeta.
 • Requirirase a presentación do documento de identidade que figure na matrícula ou no contrato coa USC.
 • Dentro desta modalidade de emisión non é posible facer a renovación das tarxetas con servizos financeiros asociados (tarxetas vinculadas a conta corrente), que deberán tramitarse polo procedemento habitual.

 

As persoas non incluídas no piloto solicitarán a TUI do xeito tradicional: 

 • Os membros do cadro de persoal con vinculación temporal que perciben as súas retribucións por medio da propia Universidade e os estudantes matriculados en titulacións propias con dereito á expedición de TUI, non teñen máis que dirixirse á oficina do seu campus do Banco de Santander levando unha fotografía e cubrindo o formulario correspondente, achegando, no seu caso, unha copia do resgardo da matrícula.
 • O persoal de investigación que non percibe as súas retribucións por medio da Universidade de Santiago achegará unha copia da concesión da bolsa de formación ou do contrato co organismo que o financia.
 • Persoal docente de centros adscritos ou vinculados: A dirección do centro enviará á Vicerreitoría de Estudantes e Formación Continua a relación do profesorado interesado en solicitar a TUI; posteriormente, cada persoa solicitará a tarxeta do mesmo xeito que o persoal da Universidade.
 • Colaboradores docentes dentro do marco dun convenio (concerto SERGAS, convenios de practicum ,...): O decanato do centro responsable do practicum ou o servizo de profesorado (no que se refire ao persoal do SERGAS) enviará á Vicerreitoría de Comunidade Universitaria e Compromiso Social a relación de persoas que cumpren cos requisitos para solicitar a TUI; posteriormente, cada persoa solicitará a tarxeta do mesmo xeito que o persoal da Universidade.