Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Centro de Estudos e Documentación Europeos  »  Igualdad de Género

Igualdade de Xénero

 

igualdade entre mulleres e homes é un dereito fundamental, un valor común da UE.

 

A lexislación europea conta cun considerable número de disposicións sobre igualdade de sexos. Trátase principalmente de diversas disposicións do Tratado e Directivas referentes ao acceso ao emprego, igualdade salarial, permiso de maternidade e paternidade, seguridade social e profesional, carga da proba en casos de discriminación e traballo autónomo.

 

Na Unión europea, cada ano mídese o progreso e preséntase nun informe sobre a igualdade, como os seguintes:
  • O emprego feminino aumenta pero segue por debaixo do masculino, se ben hai maioría de mulleres estudantes e licenciadas universitarias.
  • O reparto das responsabilidades familiares é aínda moi desigual.
  • O risco de pobreza é meirande nas mulleres que nos homes. 
  • As mulleres seguen cobrando por termo medio un 17.4% menos que os homes por hora traballada e esta cifra non varía. 
  • As mulleres están aínda moi infrarrepresentadas en postos de decisión económica e política, aínda que a súa presenza aumentou na última década. 
  • As mulleres son as principais vítimas da violencia sexista e as mulleres máis vulnerables ao tráfico de seres humanos.

Visite o blogue europeo sobre xénero.

Para saber mais sobre o tema viste o noso sitio web sobre emprego e asuntos sociais.

Voltar