Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Centro de Estudos e Documentación Europeos  »  Política Regional

Política Rexional

  • A Unión Europea é unha das zonas más ricas del mundo pero, entre as súas rexións, hai grandes disparidades internas de renda e oportunidades. Por iso creouse nos anos 80 a Política Rexional que permite á UE transferir recursos das rexións máis ricas ás máis pobres. Por exemplo dende o ano 2007 ata o ano 2013 os 12 Estados membros incorporados dende 2004 recibirán o 51% do total do gasto rexional aínda que representan menos da cuarta parte do total da poboación.O seu obxectivo é modernizar as rexións que padecen atrasos para que acaden o nivel do resto da Unión. Esta é unha política particularmente evolutiva, na que se atopan diversos períodos de actuación. O actual é o período 2007-2013
  • O financiamento comunitario da Política Rexional basease nos fondos estruturais e de Cohesión. Cada un recibe unha regulamentación adaptada a cada período desta política:
    • O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) financia programas referidos a infraestruturas xerais, innovación e investimentos. Concentra as súas aportacións nas rexións máis pobres da UE.
    • O Fondo Social Europeo (FSE) financia proxectos de formación profesional e outros tipos de programas de orientación profesional e creación de emprego.  
    • O Fondo de Cohesión subvenciona proxectos de medio ambiente, infraestruturas de transporte e de enerxías renovables. O financiamento con cargo a este Fondo está restrinxido aos Estados membros con nivel de vida por debaixo do 90 % da media da UE, é dicir, os 12 Estados membros máis recentes, ademais de Portugal e Grecia. España, ata o de agora é beneficiaria.
  • É posible coñecer os beneficiarios directos desta política, segundo o establecido na actual regulación destes fondos cara o período 2007-2013. Pique aquí para acceder ao mapa interactivo sobre os beneficiarios da Política Rexional Europea actual

Pode atopar aquí máis info sobre esta política, ou solicitala.

 Voltar ao inicio