Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Centro de Estudos e Documentación Europeos  »  Responsabilidad Social de las empresas

Responsabilidade Social das empresas

A visión europea da Responsabilidade Social das Empresas consiste no fomento de prácticas voluntarias que favorezan o desenvolvemento sostible. Para iso, dende a Comisión Europea insistiuse na necesidade de ter en conta tres grandes piares:

·          Desenvolvemento económico responsable
·          Protección dos traballadores
·          Protección do Medio ambiente
 
En cada un deses sectores, a Unión aprobou lexislación específica. Porén, dende a RSC, trátase de incrementar as prácticas voluntarias, por encima do mero cumprimento da lei.
 
A RSC está moi relacionada co Dereito de Sociedades, o Goberno Corporativo, e a protección dos consumidores en tanto que estes son os clientes que obteñen bens e servizos das empresas
 
As novidades da UE sobre RSE consúltanse nesta Web da Dirección Xeral de Empresa da UE. 
 
 
 
Voltear