Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Centro de Linguas Modernas  »  Cursos de linguas  »  Cursos de español para estranxeiros  »  Cursos e programas

Cursos e programas

 

1. Cursos intensivos

 • Antes do comezo de cada semestre o Centro de Linguas Modernas ofrece aos estudantes estranxeiros un curso intensivo de español de 40 horas presenciais e de 60 horas de traballo autónomo.
 • O obxectivo destes cursos é que os estudantes cun nivel de español baixo acaden o nivel mínimo para poder desenvolverse sen demasiados problemas na vida académica e nas outras situacións da vida cotiá.
 • Para aqueles que posúan un nivel de español medio, este curso serviralles de preparación para os cursos semiintensivos ou semestrais de nivel máis avanzado.
 • Os nomes, programas e contidos dos cursos están adaptados aos niveis do MECR (Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas. Aprendizaxe, Ensino e Avaliación). 
 • Antes de matricularse en calquera curso, vostede debe realizar unha proba de nivel gratuíta na data establecida polo Centro. Da realización desta proba estarán exentas aquelas persoas que teñan cursados estudos previos desta lingua no CLM da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Todos os cursos teñen carácter presencial e para superalo a asistencia ás clases é obrigatoria.
 • O número máximo de estudantes por grupo é de 20.

 

Cursos de español como lingua estranxeira

 

2. Cursos semiintensivos

 • Antes do comezo de cada semestre o Centro de Linguas Modernas ofrece aos estudantes estranxeiros un curso intensivo de español de 40 horas presenciais e de 60 horas de traballo autónomo.
 • O obxectivo destes cursos é que os estudantes cun nivel de español baixo acaden o nivel mínimo para poder desenvolverse sen demasiados problemas na vida académica e nas outras situacións da vida cotiá.
 • Para aqueles que posúan un nivel de español medio, este curso serviralles de preparación para os cursos semiintensivos ou semestrais de nivel máis avanzado.
 • Os nomes, programas e contidos dos cursos están adaptados aos niveis do MECR (Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas. Aprendizaxe, Ensino e Avaliación).
 • Antes de matricularse en calquera curso, vostede debe realizar unha proba de nivel gratuíta na data establecida polo Centro. Da realización desta proba estarán exentas aquelas persoas que teñan cursados estudos previos desta lingua no CLM da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Todos os cursos teñen carácter presencial e para superalo a asistencia ás clases é obrigatoria.
 • O número máximo de estudantes por grupo é de 20.

 

Cursos de español como lingua estranxeira.

 

3. Cursos semestrais

 • Os cursos semestrais de lingua española teñen a mesma carga lectiva que os intensivos, pero máis repartida, coa finalidade de que o alumnado poida compatibilizar os estudos de grao ou posgrao na Universidade coa mellora do seu nivel de español.
 • Os nomes, programas e contidos dos cursos están adaptados aos niveis do MECR (Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas. Aprendizaxe, Ensino e Avaliación). 
 • Todos os cursos teñen carácter presencial e para superalo a asistencia ás clases é obrigatoria. O número máximo de estudantes por grupo é de 20.
 • Se desexa ver a equivalencia entre os niveis  antigos do Centro de Linguas Modernas e os do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MECR), prema aqui.

 

Cursos de español como lingua estranxeira.

 

4. Curso de Cultura y Literatura Española a través del Cine

 • Neste curso faise un percorrido pola historia de España e as súas peculiaridades culturais a partir dunha selección de lecturas e material audiovisual. Ten lugar no Campus de Santiago de Compostela e consta de 100 horas (40 horas presenciais no aula, 4 horas de clase semanais en sesións de 2 horas, e  60 horas de traballo autónomo), de tal modo que é tamén susceptible de ser recoñecido cun mínimo de 4 créditos ECTS por parte da universidade de orixe ou con 2,5 créditos de libre configuración por parte da USC.
 • Os participantes destos cursos deben ter como mínimo un nivel intermedio de español (A2.2 do MECR).

 

5. Curso de preparación para os exames DELE: B1, B2, C1 

 • Os cursos de preparación para o exame DELE (Diploma de Español como Lingua Estranxeira) constan de 20 hs presenciais, 3hs de clase semanais en sesións dunha hora e media