Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Servizo de deportes

Servizo de Deportes

  

Campus de Santiago
Oficinas
Piscina Universitaria
Avda. das Burgas s/n
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Teléfonos 881815071 / 15073
Fax: 881 815 112
Correo electrónico: deporsec@usc.es
Instalacións deportivas                         
 
Campus de Lugo
Oficina 
Edificio da Biblioteca IntercentrosAvda. das Burgas s/n
Rúa Bernardino Pardo Ouro s/n
27002 Lugo
Teléfonos: 982 823 584
Correo electrónico: servizodeportes.lugo@usc.es
 
 
 pajarito21facebook-dorado
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDADES COLABORADORAS:

 Logo Fundación

 

 Descrición

O Servizo de Deportes encárgase de planificar e xestionar as actividades e instalacións deportivas da Universidade de Santiago de Compostela, seguindo o modelo recollido no punto 2 do artigo 157 dos seus estatutos, que di: 

"A práctica deportiva na Universidade é parte da formación do estudantado e considérase de interese para todos os membros da comunidade universitaria. Para estes efectos, a Universidade de Santiago de Compostela promoverá unha acción deportiva integral, saudable, diversa e para todas as persoas, co máximo respecto polo noso medio ambiente e a nosa cultura. Así mesmo, estimulará a participación nas actividades físico-deportivas de todos os membros da comunidade universitaria e da cidadanía en xeral, incidindo en políticas de igualdade para as persoas e colectivos de menor práctica deportiva."