Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Servizo de Publicacións e Intercambio Científico  »  Catálogo de revistas  »  Sémata

Semata. Ciencias Sociais e Humanidades

Semata 20

ISSN (dende o vol.9): 1137-9669
17 x 24 cms.

 
SM/010-Cultura, poder y mecenazgo
Edición a cargo de
Alfredo Vigo Trasancos
1999, 503 páxs., ISSN 1137-9669
21,03 €

SM/011-Galicia nos contextos históricos
Edición a cargo de
Pilar Cagiao Vila
2000, 455 páxs., ISSN 1137-9669
21,03 €

SM/012-Comerciantes y artesanos
Edición a cargo de
Carmen Fernández Casanova
2001, 431 páxs., ISSN 1137-9669
21,03 €

SM/013-Historia ecológica de Galicia
Edición a cargo de
Luis Guitián Rivera, Augusto Pérez Alberti
2002, 286 páxs., ISSN 1137-9669
16,83 €

SM/014-Profano y pagano en el arte gallego
Edición a cargo de
Manuel A. Castiñeiras González, Fátima Díez Platas
2003, 557 páxs, ISSN 1137-9669
16,83 €

SM/015-As institucións galegas na historia
Edición a cargo de
Mª Luz Ríos Rodríguez, Mª Carmen Saavedra Vázquez
2004, 625 páx., ISSN 1137-9669
23.14 €

SM/016-Marginados y Excluidos
Edición a cargo de
F.R. Durán Villa, X. M. Santos Solla
2005, 404 páx. , ISSN 1137-9669
26.00 €

SM/017- Muerte y ritual funerario en la historia de Galicia
Edición a cargo de
Antón Rodríguez Casal e Domingo González Lopo
2006, 598 páx. ISSN 1137-9669
30.00 €

SM/018- Vejez y envejecimiento en Europa Occidental
Edición a cargo de
Isidro Dubert García, Julio Hernández Borje, José M. Andrade Cernadas
2007, 426 páx. ISSN 1137-9669
30.00 €

SM/019- Guerra, violencia e conflictividade na historia 
Edición a cargo de 
Ramón Villares, Miguel Cabo 
2007, 361 páx. ISSN 1137-9669
30.00 €

SM/020En femenino. Voces, miradas, territorios 
Edición a cargo de 
Montserrat Villarino Pérez, Ofelia Rey Castelao, Rocío Sánchez Ameijeiras 
2008, 459 páx. ISSN 1137-9669
30.00 €

SM/021- Alimentación, sociabilidade e vida cotiá na historia
Edición a cargo de
Xavier Castro Pérez, Camilo Fernández Cortizo, Xosé María Folgar de la Calle
2009, 311 páx. ISSN 1137-9669
30.00 €


Director: Prof. Dr. Xusto González Beramendi. Universidade de Santiago de Compostela
Colaboracións e correspondencia:Prof. Dr.Antón Rodríguez Casal. Facultade de Xeografía e Historia. Dpto de Historia Contemporanea. Universidade de Santiago de Compostela. e-mail: phaarc@usc.es

Normas para a presentación de orixinais

Ano de creación: 1988
Periodicidade: anual
Temática: estudios monográficos interdisciplinares en historia e sociedade
Volumes descatalogados: SM/3 Estudios sobre agricultura y población en la España moderna, SM/5 Galicia e a Historiografía, SM/7-8 Las religiones en la historia de Galicia, SM/9 Espacios rurais e sociedades campesiñas.  PVP. 3.00 €
Volumes esgotados:
SM/1, SM/2, SM/4, SM/6.

 

Subscricións: 30% de desconto sobre PVP. Servizo de Publicacións. sepedido@usc.es // sedona@usc.es
Intercambio: Servizo de Publicacións. sepinter@usc.es