Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Servizo de Normalización Lingüística  »  Área de Terminoloxía  »  Andel de traballos terminográficos do SNL

Andel de traballos terminográficos do SNL

[14/05/2013] Nota aclaratoria sobre as licenzas que protexen estes traballos

 A comezos desde mes de maio o Servizo de Normalización Lingüística da USC acordou protexer a súa produción de glosarios coa licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual (CC-BY-SA 3.0). Isto deixa sen efecto todas as mencións que neses traballos se poidan atopar referidas á protección dos seus contidos a través da figura do copyright (©).

Este cambio de licenza non se aplica aos traballos elaborados no marco da Rede Panlatina de Terminoloxía (Realiter), pois neles o SNL ten unicamente dereitos sobre os contidos referidos á lingua galega, e non sobre a publicación íntegra.

 
 
Desde o ano 1993 o SNL vén elaborando, coordinando e editando distintos vocabularios e glosarios especializados, ata o punto de converterse nun dos principais produtores deste tipo de materiais no ámbito galego. Aquí pode consultalos e descargar aquel ou aqueles que lle interesen. [Máis información].

 

 • Grané, M. (coord.) (2014): Vocabulario panlatino das redes sociais (catalán-español-francés-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
  Consulta en liña
 • Maseda Rodríguez, J,; C. Teijo García; X. A. Rodríguez Río (2012): Termos esenciais de dereito internacional: (galego-español-inglés)
  Consulta en formato .PDF (621 Kb)
 • Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2012): Vocabulario forestal: (galego-español-inglés)
  Consulta en formato .PDF (1.518 Kb)
 • Abel Souto, M; X. A. Rodríguez Río (2011): Termos esenciais de dereito penal (galego-castelán)
  Consulta en formato .PDF (312 Kb) 
 • López Portas, B; X. A. Rodríguez Río (2011): Termos esenciais de dereito constitucional (galego-castelán)
  Consulta en formato .PDF (341 Kb)
 • Célestin, T. (coord.) (2010): Vocabulario panlatino de material de oficina (francés-catalán-español-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
  Consulta en formato .PDF (1.380 Kb)
 • Bover, J. (coord.) (2010): Terminoloxía de xestión da calidade (catalán-español-francés-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
  Consulta en liña
 • Célestin, T. (coord.) (2010): Vocabulario panlatino da difusión e da distribución do libro (francés-catalán-español-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
  Consulta en formato .PDF (4.350 Kb)
 • Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela (2009). Termos esenciais de matemáticas para a economía e a empresa: (galego-español-inglés)
  Consulta en formato .PDF (106 Kb). Tamén accesible como cartafol terminolóxico (documento .PDF de 505 Kb).
 • Célestin, T. (coord.) (2009): Vocabulario panlatino da gripe aviaria (francés-catalán-español-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
  Consulta en formato .PDF (1.640 Kb)
 • Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2008). Vocabulario de medicina: (galego-español-inglés-portugués)
  Consulta da obra completa en formato .PDF (8.206 Kb)
  Consulta do corpo de entradas en formato .PDF (5.918 Kb)
  Consulta dos índices en formato .PDF (2.315 Kb)
 • Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela (2008). Termos esenciais de contabilidade: (galego-español-inglés)
  Consulta en formato .PDF (147 Kb). Tamén accesible como cartafol terminolóxico (documento .PDF de 3.157 Kb)
 • Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2008). Vocabulario de morfoloxía, anatomía e citoloxía veterinaria: (galego-español-inglés)
  Consulta da obra completa en formato .PDF (3.870 Kb)
  Consulta do corpo de entradas en formato .PDF (3.050 Kb)
  Consulta dos índices en formato .PDF (877 Kb) 
 • Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela (2007). Termos esenciais de nova economía: (galego-español-inglés)
  Consulta en formato .PDF (252 Kb). Tamén accesible como cartafol terminolóxico -exterior e interior- (documento .PDF de 2.610 Kb).
 • VV. AA. (2006). Vocabulario panlatino de hemodinámica (italiano-catalán-francés-galego-portugués-romanés-castelán-inglés)
  Consulta en liña
 • Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2004). Termos esenciais de botánica: (galego-español-inglés)
  Consulta en formato .PDF (1069 Kb)
 • Guitián Rivera, Xoán (coord.) (2002). Vocabulario de química: (galego-español-inglés)
  Consulta en formato .PDF (801 Kb). Contén táboas.
 • Rubal Rodríguez (coord.) (2002). Léxico de métodos de investigación e diagnóstico en educación: (galego - español)
  Consulta en formato .PDF (1765 Kb)
 • Unión Latina-Realiter-Bureau de la traduction du Canada (2001). Léxico panlatino de Internet: (catalán-español-francés-galego-italiano-portugués-romanés)
  Consulta da obra completa en formato .PDF (6.571 Kb)
  Consulta da versión ordenada a partir das entradas en galego, formato .PDF (463 Kb)
  Consulta ordenada a partir das entradas en inglés, formato .PDF (564 Kb)
 • Asociación Internacional para a Orientación Escolar e Profesional (2000). Glosario de orientación escolar e profesional: (galego-español-inglés- francés-alemán)
  Consulta en formato .PDF (420 Kb)
 • Caballo Villar, Belén et alii (1996). 131 termos básicos de educación social
  Descarga en formato .DOC comprimido (63 Kb)
 • CNL da Facultade de Xeografía e Historia (1996). Léxico de xeografía: (castelán-galego)
  Descarga en formato .DOC comprimido (27 Kb)
  Consulta en formato .HTML
 • CNL da Facultade de Xeografía e Historia (1996): Léxico de arqueoloxía: (castelán-galego)
  Descarga en formato .DOC comprimido (44 Kb)
  Consulta en formato .HTML
 • Masa Vázquez, Xosé M. (1995): Vocabulario de matemáticas: (galego-castelán-inglés- portugués)
  Descarga en formato .DOC comprimido (108 Kb)
 • Candocia Pita, P. et alii (1994): Vocabulario de historia: (castelán-galego)
  Descarga en formato .DOC comprimido (80 Kb)
  Consulta en formato .HTML
 • Blanco Valdés, X. L. (1993): Léxico editorial: (castelán-galego)
  Descarga en formato .DOC comprimido (23 Kb)
  Consulta en formato .HTML