cc-by-sa

14-05-2013

Os contidos desta obra atópanse protexidos pola licenza arriba indicada. Isto invalida
calquera outra mención referida á protección de dereitos de autor que poida atoparse.

 

CNL da Facultade de Xeografía e Historia (1996). Léxico de xeografía (castelán-galego)

 A

abandono : s. m. abandono
abanico: s. m. abano
abanico fluvial: abano fluvial
abarrancamiento: s. m. abarrancamento
abastecer: v. fornecer, abastecer
abastecimiento: s. m. fornecemento, abastecemento
abedul: s. m. bidueiro, bido, bídalo
abeja: s. f. abella
abejorro: s. m. abellón
ablación: s. f. ablación
abeto: s. m. abeto
abono: s. m. abono, adubo
aborigen: s. m. aborixe
abrasión: s. f. abrasión
abrupto: a. abrupto
absorción: s. f. absorción
absentismo: s. m. absentismo
acacia: s. f. acacia
acantilado: s. m. cantil, acantilado
acarreo: s. m. carrexo, transporte
accesibilidad: s. f. accesibilidade
acebo: s. m. acivo, acevro, xardón
aceituna: s. f. oliva
acequia: s. f. quenlla, canle
acera: s. f. beirarrúa, beira
acero: s. m. aceiro
acidez: s. f. acidez, s. m. acedume
ácido: 1 s. m. ácido; 2 a. acedo, ácido
aclimatación: s. f. aclimatación
acimut: s. m. acimut
acotado: s. m. e a. acoutado
acotar: v. acoutar
actividad: s. f. actividade
acuático: a. acuático
acueducto: s. m. acueducto
acuerdo: s. m. acordo, avinza
acuífero: s. m. e a. acuífero
acumulación: s. f. acumulación
acuoso: a. acuoso
aduana: s. f. alfándega, aduana
aéreo: a. aéreo
aeropuerto: s. m. aeroporto
afloración: s. m. afloramento
afloramiento: s. m. afloramento
afluente: s. m. afluente
afueras: s. f. aforas;  s. m. arredores
agente: s. m. axente
aglomeración: s. f. aglomeración
aglomerado: s. m. e a. aglomerado
agotable: a. esgotable
agotar: v. esgotar
agrario: a. agrario
agregado: s. m. e a. agregado
agricultura: s. f. agricultura
agricultura de regadío agricultura de regadío
agricultura de secano agricultura de secaño
agrietado: a. fendido, regañado, gretado
agrociudad: s. f. agrocidade
agrologia: s. f. agroloxía
agropecuario: a. agropecuario
agua: s. f. auga
agua dulce auga doce
aguanieve: s. m. corisco; auganeve
agua salada auga salgada
aguacero: s. m. ballón, cairo;  s. f. chuvieira
águila: s. f. aguia
agujero: s. m. burato, furaco
agujero de ozono burato de ozono
ahorro: s. m. aforro
aire: s. m. aire, ar
aislacionismo: s. m. isolacionismo, illacionismo
ajo: s. m. allo
alambrar: v. aramar
alambre: s. m. arame
alameda: s. f. alameda
álamo: s. m. álamo
álamo blanco: chopo branco, chopo prateado
álamo negro: chopo negro, lamagueiro
alba: s. m. abrente;  s. f. alborada, alba
albufera: s. f. albufeira
alcalinidad: s. f. alcalinidade
alcantarilla: s. m. sumidoiro
alcantarillado: fr. f. rede de sumidoiros
alcornoque: s. f. sobreira
aldea: s. f. aldea
aldeano: s. m. e a. aldeán (s. f. aldeá)
alfoz: s. m. arrabalde, alfoz
algarrobo: s. f. alfarrobeira
alineamiento: s. m. aliñamento
alisios: s. m. p. alisios
aliso: s. m. ameneiro, amieiro
almendra: s. f. améndoa
almendro: s. f. amendoeira
almiar: s. m. palleiro
almohadillado: a. almofadado
alojamiento: s. m. aloxamento
alpino: a. alpino
alquería: s. m. casal;  s. f. granxa
alquilar: v. alugar
alquiler: s. m. aluguer, alugueiro
alquitrán: s. m. alcatrán
alrededores: s. m. p. arredores
altiplano: s. m. altiplano, planalto
altitud: s. f. altitude
altura: s. f. altura
alud: s. m. alude
alumbrado: 1 s. m. alumeamento, iluminación 2 a. alumeado
aluvión: 1 s. m. aluvión;  s. f. enxurrada; enchente (dun río); 2 s. m. aluvión (sedimento)
amanecer: s. m. e v. amencer, amañecer
ambientalismo: s. m. ambientalismo
ambiente: s. m. ambiente
amplitud: s. f. amplitude
amplitud térmica amplitude térmica
análisis: s. f. análise
análisis diacrónico: análise diacrónica
análisis factorial: análise factorial
análisis locacional:  análise locacional
análisis regional:  análise rexional
análisis sincrónico: análise sincrónica
ancladero: s. m. ancoradoiro, fondeadoiro
andosol: s. m. andosol (p. andosoles)
anegar: v. asolagar, alagar
anglosajón: a. e s. m. anglosaxón
animal: s. m. animal
anochecer: s. m. e v. anoitecer.
antepuerto: s. m. anteporto
anticiclón: s. m. anticiclón
anticlinal: s. m. anticlinal
antrópico: a. antrópico
antropogeografía: s. f. antropoxeografía
año: s. m. ano
aparcería: s. f. parcería
aparcero: s. m. parceiro
apero: s. m. apeiro, trebello, aveño
aplanamiento: s. m. aplanamento
aprovechamiento: s. m. aproveitamento
arancel: s. m. arancel; fr. f. taxa alfandegaria
arar: v. labrar, arar
árbol: s. f. árbore
arbolado: 1 s. m. arboredo; 2 a. arborizado
arbusto: s. m. arbusto
arce blanco: s. m. pradairo
arcén: s. f. beiravía
archipiélago: s. m. arquipélago
arcilla: s. f. arxila
arcilloso: a. arxiloso
arco: s. m. arco / arco iris arco da vella, arco iris
ardilla: s. m. esquío
área: s. f. área
arena: s. f. area
arenal: s. m. areal;  s. f. areeira
arenisca: fr. f. pedra de gra
arenoso: a. areúdo, areento, areoso
aridez: s. f. aridez
arista: s. f. aresta
arrabal: s. m. arrabalde
arrecife: s. m. arrecife
arrendamiento: s. m. arrendamento
arrendar: v. arrendar
arroyada: s. f. enxurrada, arroiada
arroyo: s. m. regato, rego
arroz: s. m. arroz
artesano: a. e s. m. artesán (s. f. artesá)
arveja: s. f. ervellaca, nichela, veza
asentamiento: s. m. asentamento
aserradero: s. m. aserradeiro
áspero: 1 a. áspero; 2 a. esgrevio (referido ó relevo); 3 : a. rigoroso (referente ó clima)
astenosfera: s. f. astenosfera
astillero: s. m. estaleiro
atajo: s. m. atallo
atardecer: 1 v. atardecer, empardecer; 2 s. m. atardecer, serán;  s. f. tardiña
atlas: s. m. atlas
atmósfera: s. f. atmosfera
atolón: s. m. atol
atún: s. m. atún
atunero: a. e s. m. atuneiro
autarquía: s. f. autarquía
autoconsumo: s. m. autoconsumo
autogestión: s. f. autoxestión
automóvil: s. m. automóbil
autonomía: s. f. autonomía
autopista: s. f. autoestrada
autovía: s. f. autovía
avellana: s. f. abelá
avellano: s. f. abeleira
avena: s. f. avea
avenida: 1 s. f. avenida; 2 s. f. enchente, chea (dun río)
avispa: s. f. avéspora, avespa
ayuntamiento: 1 s. m. concello (demarcación administrativa); 2  fr. f. casa do concello (edificio)
azabache: s. m. acibeche
azada: s. f. aixada;  s. m. sacho
azúcar: s. f. azucre
azufre: s. m. xofre

 B

babosa: s. f. lesma
bacalao: s. m. bacallao
bahía: s. f. badía, baía; abra (badía pequena)
baja: s. f. baixa
baja presión: baixa presión
baja térmica: baixa térmica
bajada de la marea: s. m. devalo
bajamar: s. f. baixamar
bajío: fr. m. banco de area, lombo de area;  s. m. baixío
bajo: a. e s. m. baixo
balance: s. m. balance
balanza: s. f. balanza
balanza comercial: balanza comercial
baldío: a. e s. m. baldío, ermo, vougo
ballena: s. f. balea
bancarrota: s. f. creba, bancarrota
bancal: s. m. socalco
barbecho: s. m. barbeito; en barbecho loc. adv. á poula
barlovento: s. m. barlovento
barranco: s. m. barranco, cavorco
barrer: v. varrer
barrera: s. f. barreira
barriada: s. f. barriada
barrido: a. e s. m. varrido
barrio: s. m. barrio
barrizal: s. f. lameira;  s. m. lamazal, trolleiro
barro: s. m. barro
basalto: s. m. basalto
basicidad: s. f. basicidade
básico: a. básico
basura: s. m. lixo
basurero fr. m. vertedoiro de lixo
batea: s. f. batea
batolito: s. m. batólito
baya: s. f. baga
becerro: s. m. becerro, xato, cuxo
behaviorismo: s. m. behaviorismo, conductismo
beligerante: a e s. m. belixerante
bellota: s. f. landra, belota
bien: s. m. ben
bienes inmuebles: bens inmobles
bienes muebles: bens mobles
bienestar: s. m. benestar
bifurcación: s. f. galla, bifurcación
biocenosis: s. f. biocenose
biogeografía: s. f. bioxeografía
biología: s. f. bioloxía
biomasa: s. f. biomasa
biosfera: s. f. biosfera
biota: s. f. biota
biótopo: s. m. biótopo
blando: a. mol, brando, dondo
bloque: s. m. bloque
bloque de viviendas: bloque de vivendas
bocacalle: s. f. embocadura, boqueira
bocage (fr): s. f. bocaxe; fr. m.  campos pechados
bocanada: s. f. bafarada
bochorno: 1 s. m. calmizo (aire estival quente); 2 s. f. xoula, s. m. chorrazo
bodega: s. f. adega
boj: s. m. buxo
bonanza: s. f. bonanza
bonitero: s. m. boniteiro
bonito: s. m. bonito
borde: s. m. bordo, s. f. beira
bordillo: s. m. bordo
boreal: a. boreal
borrasca: s. f. borrasca
bosque: 1: s. m. bosque; 2: s. f. fraga (bosque de árbores autóctonas)
boulevard: s. m. bulevar
bovino: a. bovino
bracero: s. m. braceiro
braña: s. f. braña
brezo: s. m. breixo;  s. f. queiroga, uz
brisa: s. f. brisa
brisa de montaña: s. m. terral; fr. m. vento terreiro
brisa fría: s. m. viruxe
brisa marina: s. f. maraxe, brisa mariña, s. m. vento mareiro
bronce: s. m. bronce
brotar: v. agromar, rebentar, xermolar, abrochar
brote: s. m. gromo, rebento, xermolo
broza: 1: s. f. broza;  s. m. restrollo, restroballo (restos de plantas e vexetación seca); 2: s. f. broza, matogueira;  s. m. mato  (arbustos e vexetación baixas)
brújula: s. m. compás
bruma: s. f. brétema
bruma húmeda o lluviosa: s. f. mera
buey: s. m. boi
búho: s. m. bufo
buitre: s. m. voitre
bungalow: s. m. bungaló
burbuja: s. f. burbulla
buzamiento: s. m. buzamento

 C

cabalgamiento: s. m. acabalgamento, encabalgamento
caballo: s. m. cabalo
cabaña: s. f. cabana
cabaña ganadera: cabana gandeira
cabecera: s. f. cabeceira
cabo: s. m. cabo
cabotaje: s. f. cabotaxe
cabra: s. f. cabra
cabrito: s. m. cabuxo, cabrito, chibo
cadena: s. f. cadea
cala: s. f. cala
calabaza: s. f. cabaza; s. m. cabazo
caladero: s. m. caladoiro
calcáreo: a. calcario
calentamiento: s. m. quentamento, quecemento
calentar: 1 : v. quentar; 2 : v. aquecer, quecer (entrar en calor, poñerse quente)
caliente: a. quente
calima: s. f. calixe
caliza: fr. f. pedra calcaria, calcaria
calizo: a. calcario
calle: s. f. rúa
calleja: s. f. ruela
callejero: fr. f. guía de rúas
callejón: s. f. calella, canella, ruela
callejuela: s. f. calella, canella, ruela
calma: s. f. calma
calma chicha: calma finada; fr. m. mar liso
calor: s. f. calor
cambisol: s. m. cambisol (p. cambisoles)
camino: s. m. camiño
camino de carro: 1 : s. f. corredoira, carreira; 2 : s. f. congostra (corredoira estreita e profunda)
campesino: s. m. labrego; a. campesiño
campo: s. m. campo, agro
canal: 1 : s. m. canal; 2 : s. f. canle
canchal: s. f. pedreira
cantera: s. f. canteira, pedreira
canto: 1 : s. m. canto (bordo); 2 : s. m. coio, callao, seixo, canto (pedra)
canto rodado: s. m. coio, callao, seixo
caña: s. f. cana
cañada: s. f. encanada; s. m. canellón
cáñamo: s. m. cánabo
cañaveral: s. m. canaval, canaveiral, canedo
cañón: s. m. canón
capa: s. f. capa, camada (porción de cousas que están esparexidas unhas sobre outras)
capa freática: capa freática
capacidad: s. f. capacidade
capacidad de carga: capacidade de carga
capacidad del suelo: capacidade do solo
capilaridad: s. f. capilaridade
caprino: s. m. caprino, cabrún
carámbano: s. m. carambelo, carambo
carbón: s. m. carbón
cárcava: s. f. cárcava, groba, engroba
carnero: s. m. carneiro
carretera: s. f. estrada
carroña: s. f. prea
carroñero: a. e s. m. preeiro
cartografía: s. f. cartografía
cascada: s. f. fervenza, ruxidoira; s. m. cadoiro, cachón
cascajo: s. m. cascallo, rebo
caserío: s. m. caserío, casal
casero: a. e s. m. caseiro
casquete: s. m. casquete
casta: s. f. casta, caste
castaño: s. m. castiñeiro
catarata: s. f. catarata
cauce: s. m. leito, álveo; s. f. madre
caudal: s. m. caudal
cavar: v. sachar, cavar
cavidad: s. f. cavidade
cebada: s. m. orxo; s. f. cebada
cebolla: s. f. cebola
cedro: s. m. cedro
cementación: s. f. cimentación
cemento: s. m. cemento
cénit: s. m. cénit
ceniza: s. f. cinza, cinsa, borralla
censar: v. censar
censo: s. m. censo
centeno: s. m. centeo
central: s. f. central
central lechera: central leiteira
centralidad: s. f. centralidade
cercanía: s. f. cercanía, proximidade
cerdo: s. m. porco, cocho
cereal: s. m. cereal
cereza: s. f. cereixa
cerezo: s. f. cerdeira
cerro: s. m. cerro, teso
cerveza: s. f. cervexa
césped: s. m. céspede
chabola: s. f. casoupa, choupana, chabola
chabolismo: s. m. chabolismo
chalet: s. m. chalé
chaparrón: s. m. ballón; s. f. bategada
charco: s. f. poza, pucharca
charnela: s. f. charneira
chimenea: s. f. cheminea
chino: a. e s. m. chinés
chispa: s. f. muxica, charamusca, faísca
chopo: s. m. chopo
chubasco: s. m. chuvasco
ciclo: s. m. ciclo
ciclón: s. m. ciclón
cielo: s. m. ceo
ciénaga: s. f. lameira; s. m. lamazal, bulleiro, tremedal
cieno: s. f. lama
cierre: s. m. peche
ciervo: s. m. cervo
ciervo volante: s. m. escornabois; s. f. vacaloura
cigüeña: s. f. cegoña
cima: s. m. cume, curuto, cimo
cimientos: s. m. alicerces, cimentos
cinc: s. m. cinc, zinc
cinturón: s. m. cinto
cinturón periurbano: cinto periurbano
ciprés: s. m. alcipreste, ciprés
circulación: s. f. circulación
ciruela: s. f. ameixa, cirola
ciruelo: s. f. ameixeira, ciroleira
ciudad: s. f. cidade
ciudad jardín: cidade xardín
ciudadanía: s. f. cidadanía
ciudadano: s. m. cidadán (s. f. cidadá)
claridad: s. f. claridade
claro: 1  : s. m. claro, clareiro; 2 : a. claro
clima: s. m. clima
climatología: s. f. climatoloxía
clivage (fr): s. f. clivaxe
cobertizo: s. m. alpendre, alboio
cobre: s. m. cobre
codorniz: s. m. paspallás
col: s. f. col, coia
colada: s. f. coada, corrente
colectividad: s. f. colectividade
coliflor: s. f. coliflor
colina: s. m. outeiro
collado: 1 : s. m. outeiro (elevación do terreo); 2 : s. m. desfiladeiro; s. f. gorxa (paso estreito)
colmatación: s. m. ateigamento, acugulamento; s. f. colmatación
colmatar: v. colmatar, ateigar, acugular
colmena: s. f. colmea; s. m. trobo, cortizo
coloide: s. m. coloide
colonización: s. f. colonización
color: s. f. cor, color
coluvión: s. m. coluvión; s. f. rouña
comadreja: s. f. donicela, doniña
comarca: s. f. comarca, bisbarra
comercialización: s. f. comercialización
comercio: s. m. comercio
competitividad: s. f. competitividade
complejo: a. e s. m. complexo
complementariedad: s. f. complementariedade
componente: a. e s. compoñente
comportamiento: s. m. comportamento
compra: s. f. compra
comprar: v. comprar, mercar
comprimido: a. e s. m. comprimido
comprimir: v. comprimir, premer
comunidad: s. f. comunidade
concavidad: s. f. concavidade
concejal: s. m. concelleiro
concentración: s. f. concentración
concentración demográfica: concentración demográfica
concentración económica: concentración económica
concentración empresarial: concentración empresarial
concentración parcelaria: concentración parcelaria
concha: s. f. cuncha, concha
condensación: s. f. condensación
conectividad: s. f. conectividade
conejo: s. m. coello
congelación: s. f. conxelación
congelar: v. conxelar
congestión: s. f. conxestión
conífera: s. f. conífera
cono: s. m. cono
cono de deyección: cono de dexección
conservera: s. f. conserveira
consolidación: s. f. consolidación
consorcio: s. m. consorcio
consumo: s. m. consumo
consumismo: s. m. consumismo
contaminación: s. f. contaminación
contenido: s. m. contido
continental: a. continental
continentalidad: s. m. continentalidade
continente: s. m. continente
contorno: s. m. contorno
conurbación: s. f. conurbación
convergencia: s. f. converxencia
coordenadas: s. f. coordenadas
coordenadas geográficas: coordenadas xeográficas
copo de nieve: s. f. folerpa, felepa, falopa
coraza: s. f. coiraza
corcho: s. f. cortiza
cordero: s. m. año, cordeiro
cordillera: s. f. cordilleira, cordal
corneja: s. m. corvo viaraz
cornisa: s. f. cornixa
corología: s. f. coroloxía
corral: s. m. curral
correlación: s. f. correlación
corriente: a. e s. f.. corrente
corrimiento: s. m. corremento
cortafuegos: s. f. devasa, atallada
corte: s. m. corte
corteza: 1 s. f. cortiza, casca (das árbores); 2 s. f. casca, tona, pel (dos froitos); 3  s. f. codia (do pan)
corteza terrestre: s. f. codia terrestre
corzo: s. m. corzo
cosecha: s. f. colleita
cosechadora: s. f. colleitadora
cosechar: v. colleitar
costa: s. f. costa
coste: s. m. custo
costero: a. costeiro
costra: s. f. codia
costra caliza: codia calcaria
cota: s. f. cota
coto: s. m. couto
coyuntura: s. f. conxuntura
cráter: s. m. cráter
crecida: 1 s. f. enchente, chea; 2  a. crecida, medrada
creciente: 1 a. e s. m.crecente; 2  s. m. abalo (da lúa, da marea)
crecimiento: s. m. crecemento, medra
crepúsculo: s. m. crepúsculo, solpor
cresta: s. f. crista
creta: s. f. creta
cribar: v. cribar, peneirar
crioturbación: s. f. crioturbación
crisis: s. f. crise
cristal: s. m. cristal
cristal de roca: cristal de rocha
cristalización: s. f. cristalización
cruce: s. m. cruzamento
cuadra: s. f. corte; s. m. cortello
cuadrante: s. m. cuadrante
cuadrícula: s. f. cuadrícula
cuadro: s. m. cadro
cuajar: v. callar
cuarzo: s. m. cuarzo
cubeta: s. f. cubeta
cubierta: s. f. e a. cuberta
cuenca: s. f. conca, cunca, bacía
cuero: s. m. coiro
cuervo: s. m. corvo
cuesta: s. f. costa, encosta
cuestionario: s. m. inquérito, cuestionario
cueva: s. f. cova, pala
culebra: s. f. cobra, cóbrega
cultivar: v. cultivar
cultivo: s. m. cultivo
cumbre: s. m. cumio, cume, curuto
cuneta: s. f. gabia
cuña: s. f. cuña
cuña de hielo: cuña de xeo
cuota: s. f. cota

 D

dársena: s. f. dársena
dato: s. m. dato
decrecimiento: s. m. decrecemento
déficit: s. m. déficit
dehesa: s. f. devesa
delfín común: s. m. golfiño, arroaz
delta: s. m. delta
demanda: s. f. demanda
demarcación: s. f. demarcación
demografía: s. f. demografía
densidad: s. f. densidade
denso: a. mesto, denso
dependiente: s. m. e a. dependente
deposición: s. f. deposición
depositar: v. depositar
depósito: s. m. depósito
depresión: s. f. depresión
derrubio: s. m. derrubio; s. f. rouña
derrumbamiento: s. m. derrubamento, esborrallamento, s. f. derruba
derrumbar: v. derrubar, esborrallar
desagregar: v. esfarelar
desagüe: s. m. desaguadoiro
desahucio: s. m. desafiuzamento
desarrollar: v. desenvolver
desarrollismo: s. m. desenvolvemento
desarrollo: s. m. desenvolvemento
desbordamiento: s. m. desbordamento
desbordar: v. rebordar, desbordar
descampado: s. m. descampado
descongestión: s. f. desconxestión
desecación: s. f. desecación; s. m. desecamento
desembocadura: s. f. desembocadura, foz
desempleo: s. m. desemprego
desertización: s. f. desertización
desfiladero: s. m. desfiladeiro; s. f. gorxa
desgaste: s. m. desgaste
desgranar: v. debullar
deshelar: v. desxear
deshielo: s. m. desxeo
desierto: s. m. e a. deserto
desindustrialización: s. f. desindustrialización
deslinde: s. m. deslinde
deslizamiento: s. m. esvaramento
deslizar: v. esvarar
desmantelamiento: s. m. desmantelamento
desmantelamiento industrial: desmantelamento industrial
desmenuzar: v. esfarelar, esmiuzar
desmigajar: v. esfrangullar, esfaragullar
desmoronamiento: s. m. esboroamento, esborrallamento
desmoronar: v. esboroar, esborrallar
desnivel: s. m. desnivel
despejar: v. despexar
desplazamiento: s. m. desprazamento
despoblamiento: s. m. despoboamento
despoblar: v. despoboar
desprendimiento: s. m. desprendemento
determinismo: s. m.determinismo
determinismo geográfico: determinismo xeográfico
detritus: s. m. detrito
deuda: s. f. débeda
deudor: s. m. debedor
dendrología: s. f. dendroloxía
diaclasa: s. f. diáclase
diagénesis: s. f. diaxénese
dilatar: v. dilatar
diorita: s. f. diorita
diputación: s. f. deputación
diputado: s. m. deputado
dique: s. m. dique; s. f. presa, represa
dirigismo: s. m. dirixismo
discontinuidad: s. f. descontinuidade
discurrir: v. discorrer
disolver: v. disolver
dispersión: s. f. dispersión
disperso: a. disperso, espallado, esparexido
distrito: s. m. distrito
disuelto: a. disolto
disyunción: s. f. disxunción
divergencia: s. f. diverxencia
diversidad: s. f. diversidade
dolina: s. f. dolina
dorsal: s. f. dorsal
drenaje: s. f. drenaxe
duna: s. f. duna
duramen: s. f. cerna
dureza: s. f. dureza
duro: a. duro

 E

ébano: s. m. ébano
eclipse: s. f. eclipse
ecodesarrollo: s. m. ecodesenvolvemento
ecogeografía: s. f. ecoxeografía
ecología: s. f. ecoloxía
economía: s. f. economía
ecosistema: s. m. ecosistema
ecuador: s. m. ecuador
ecuatorial: a. ecuatorial
edad: s. f. idade
edafología: s. f. edafoloxía
edafogénesis: s. f. edafoxénese
edificio: s. m. edificio
efecto: s. m. efecto
efecto foehn: efecto foehn
efecto invernadero efecto invernadoiro
eje: s. m. eixe
electricidad: s. f. electricidade
elevación: s. m. elevamento; s. f. elevación
embajada: s. f. embaixada
embalsar: v. encorar, empozar
embalse: s. m. encoro
embarcadero: s. m. embarcadoiro
embudo: s. m. funil, embude
emerger: v. emerxer
emigración: s. f. emigración
emigrante: a. e  s. emigrante
empadronamiento: s. m. empadroamento
empadronar: v. empadroar
emparrado: s. m. emparrado, lobio
empinado: a. empinado, costento
emplazar: 1 v. localizar, situar; 2 v. emprazar, citar
emplazamiento: 1 s. f. localización, situación; 2 s. m. emprazamento; s. f. citación
empleo: s. m. emprego
empresa: s. f. empresa
encajamiento: s. m. encaixamento
encajar: v. encaixar
encharcamiento: s. m. encharcamento, enchoupamento
encina: s. f. aciñeira
encinar: s. m. aciñal
enclave: s. m. enclave
enclosure (en): s. m. enclosure, fr. m. campo pechado
encrucijada: s. f. encrucillada
encuesta: s. f. enquisa
endeudamiento: s. m. endebedamento
endógeno: a. endóxeno
endorreico: a. endorreico
endosfera: s. f. endosfera
endrino: s. m. abruñeiro
endurecimiento: s. m. endurecemento
enebro: s. m. xenebreiro
energía: s. f. enerxía
enfermedad: s. f. enfermidade
enfriamento: s. m. arrefriamento, arrefecemento
enfriar: v. arrefriar
enjambre: s. m. enxame
ensanche: 1  fr. f. zona nova; s. f. p. alargas (referido a unha cidade); 2 s. m. ancheamento
ensenada: s. f. enseada
entidad: s. f. entidade
entorno: s. m. contorno, medio; s. f. contorna
entropía: s. f. entropía
envejecimiento: s. m. envellecemento, avellentamento
eólico: a. eólico
epidemia: s. f. epidemia; s. m. andazo
epirogénesis: s. f. epiroxénese
equinoccio: s. m. equinoccio
equipamiento: s. m. equipamento
era: 1 s. f. eira, aira (lugar, xeralmente próximo á casa, onde se malla e se preparan os cereais); 2 s. f. era (período de tempo)
erizo de tierra: fr. m. ourizo cacho
erosión: s. m. erosión
erosionar: v. erosionar
erupción: s. f. erupción
escala: s. f. escala
escalón: s. m. chanzo, banzo
escalonamiento: s. m. esbanzamento, escaleiramento
escarabajo: s. m. escaravello
escarcha: s. f. xeada; s. m. carazo, carouxo
escarpado: a. escarpado, esgrevio
escarpa: s. f. escarpa
escollera: s. m. coído, crebaondas
escollo: s. m. con, baixío
escombro: s. m. entullo, cascallo, rebo
escombrera: s. f. entulleira, cascalleira
escoria: s. f. escoura
escorrentía: s. f. escorrentía
escuela: s. f. escola
escurrir: v. escorrer, escoar
eslabón 1: s. m. elo (parte dunha cadea); 2 s. f. chaira (pedra de afiar)
espacio: s. m. espacio
esparcir: v. esparexer
espeleología: s. f. espeleoloxía
espesor: s. f. espesura
espesura: s. f. espesura
espiga: s. f. espiga
espolón: s. m. esporón
espuma: s. f. escuma, espuma
esqueje: s. m. esgallo, gallo
esquilmo: s. m. estrume, mulime, esquilmo
esquisto: s. m. xisto
esquistosidad: s. f. xistosidade
esquistoso: a. xistoso
estabilidad: s. f. estabilidade
establecimiento: s. m. establecemento
establo: s. f. corte
estabulación: s. f. estabulación
estación: s. f. estación
estacional: a. estacional
estacionalidad: s. f. estacionalidade
estadística: s. f. estatística
estalactita: s. f. estalactita
estalagmita: s. f. estalagmita
estancamiento: s. m. estancamento
estaño: s. m. estaño
este: s. m. leste
estepa: s. f. estepa
estiaje: s. f. estiaxe, seca
estiércol: s. m. esterco
estirar: v. estirar, estarricar
estratificación: s. f. estratificación
estratigrafía: s. f. estratigrafía
estrato: s. m. estrato
estratosfera: s. f. estratosfera
estrecho: a. e  s. m. estreito
estrella: s. f. estrela
estructura: s. f. estructura
estuario: s. m. esteiro, estuario
estudiante: a. e  s. estudiante
eucalipto: s. m. eucalipto
eustasia: s. f. eustasia
evaluación: s. f. avaliación
evaluar: v. avaliar
evaporación: s. f. evaporación
excavación: s. f. escavación
excavar: v. escavar
excedente: s. m. excedente
éxodo: s. m. éxodo / éxodo rural éxodo rural
exógeno: a. esóxeno
exorreico: a. exorreico
extranjero: a. e  s. m. estranxeiro
extraterritorialidad: s. f. extraterritorialidade

 F

faja: s. f. faixa
falda: s. f. aba, ladeira
falla: s. f. falla
fallecimiento: s. m. falecemento
fango: s. f. lama
fauna: s. f. fauna
fecundidad: s. f. fecundidade
femenino: a. feminino
feria: s. f. feira
ferrisol: s. m. ferrisol (p. ferrisoles)
ferrocarril: s. m. ferrocarril, fr. m. camiño de ferro
ferruginoso: a. ferruxinoso
fértil: a. fértil
fertilidad: s. f. fertilidade
fitogeografía: s. f. fitoxeografía
filón: s. m. filón
filtración: s. f. filtración
financiación: s. m. financiamento
financiero: a. financeiro
finca: 1 s. f. leira, herdade (rústica); seara, senra (para cultivo de cereais); eido (achegado á casa); cortiña, chousa (pechada) 2 s. m. predio, chan (urbanizable)
fiordo: s. m. fiorde
fisura: s. f. físgoa, fenda, fisura
flecha: s. f. frecha
fletar: v. fretar
flete: s. m. frete
flora: s. f. flora
flota: s. f. flota
flujo: s. m. fluxo
flujo de la marea: s. m. abalo
fluvial: a. fluvial
fluvisol: s. m. fluvisol (p. fluvisoles)
follaje: 1 s. f. follaxe; 2 s. m. follato (folla de millo)
fondeadero: s. m. ancoradoiro, fondeadoiro
fondo: s. m. fondo
forastero: a. e  s. m. forasteiro
forraje: s. f. forraxe
fosa: s. f. fosa
fósil: s. m. fósil (p. fósiles)
foso: s. m. foxo
fotosíntesis: s. f. fotosíntese
fracción: s. f. fracción
fractura: s. f. fractura
fragilidad: s. f. fraxilidade
frente: s. f. fronte
fresa: s. m. amorodo, morango
fresno: s. m. freixo
frío: a. e  s. m. frío
frío atmosférico: s. f. friaxe
fricción: s. f. fricción
frontera: s. f. fronteira
fronterizo: a. fronteirizo, arraiano
fruta: s. f. froita
fruto: s. m. froito
fuego: 1 s. m. lume; 2 s. m. fogo (disparo)
fuelle: s. m. fol
fuente: s. f. fonte
fuerza: s. f. forza
fusión: s. f. fusión

 G

galápago: s. m. sapo-concho, s. f. tartaruga
galería: s. f. galería
gallina: s. f. galiña, pola, pita
gallinero: s. m. galiñeiro, poleiro
gallo: s. m. galo
ganadería: s. f. gandería
ganadero: a. e  s. m. gandeiro
ganado: s. m. gando
ganancia: s. f. ganancia
gándara: s. f. gándara
garbanzo: s. m. garavanzo
garduña: s. f. garduña, fuíña
garganta: s. f.gorxa, garganta
garrapata: s. f. carracha
garriga: s. f. garriga
gas: s. m. gas
gasolina: s. f. gasolina
gato: s. m. gato
gato montés gato bravo
gavilán: s. m. gabián
gavilla: s. f. gavela
gaviota: s. f. gaivota
géiser: s. m. guéiser
geliflusión: s. f. xelifluxión
gelifracción: s. f. xelifracción
gelisol: s. m. xelisol
gelivación: s. f. xelivación
gema: s. f. xema
generación: s. f. xeración
generacional: a. xeracional
generar: v. xerar
género: s. m. xénero
génesis: s. f. xénese
gentilicio: s. m. xentilicio
geocronología: s. f. xeocronoloxía
geoda: s. f. xeoda
geodesia: s. f. xeodesia
geoestrategia: s. f. xeoestratexia
geografía: s. f. xeografía
geografía física: xeografía física
geografía humana: xeografía humana
geografía regional: xeografía rexional
geoide: s. m. xeoide
geología: s. f. xeoloxía
geomorfología: s. f. xeomorfoloxía
geopolítica: s. f. xeopolítica
geosinclinal: s. m. xeosinclinal
geotermia: s. f. xeotermia
germen: s. m. xerme, xermolo
germinar: v. xerminar, xermolar
ghetto: s. m. gueto
girasol: s. m. xirasol, mirasol
gineta: s. f. xineta, algaria
glaciar: 1 s. m. glaciar; 2 a. glaciario, glacial
glacis: s. m. glacis
gleisol: s. m. gleisol (p. gleisoles)
gneis: s. m. gneis
gobierno: s. m. goberno
golfo: s. m. golfo
gota: s. f. gota, pinga, pingueira
gota fría: gota fría
gotear: v. gotear, gotexar, pingar
gradiente: s. m. gradiente
grado: s. m. grao
granero: s. m. celeiro; s. f. tulla
granito: s. m. granito
granizar: v. sarabiar
granizo: s. f. sarabia; s. m. pedrazo
granja: s. f. granxa
granjero: a. e  s. m. granxeiro
grano: s. m. gran
granudo: a. graúdo
granulometría: s. f. granulometría
grava: s. f. grava, brita; s. m. grixo, cascallo
gravera: s. f. graveira, cascalleira
gravedad: s. f. gravidade
gravilla: s. f. grava miúda, brita; s. m. grixo
griego: a. e  s. m. grego
grieta: s. f. fenda, greta, grecha, regaña
grillo: s. m. grilo
grueso: 1 a. groso; 2 s. f. maioría
gruta: s. f. gruta / gruta marina: s. f. furna
guadaña: s. f. gadaña
guijarral: s. f. coieira; s. m. coído, seixal
guijarro: s. m. seixo, coio, callao
guirnalda: s. f. grilanda
guisante: s. m. chícharo, ervello
gusano: s. m. verme

���� H

haba: s. f. faba
habitante: a. e s. habitante
hábitat: s. m. hábitat
hacha: s. f. machada, s. m. machado
hacienda: s. f. facenda
halcón: s. m. falcón
hambre: s. f. fame
harina: s. f. fariña
haya: s. f. faia
hayedo: s. m. faial
haz: 1 s. m. feixe; 2  s. m. monllo, mollo (de cereais sen mallar)
hegemonía: s. f. hexemonía
helada: s. f. xeada
helar: v. xear
helechal: s. m. fental, fieital; s. f. fenteira, folgueira
helecho: s. m. fento, fieito, folgueira
hembra: s. f. femia
hemisferio: s. m. hemisferio
hendido: a. fendido, regañado
heno: s. f. herba seca, herba trigueira
heredad: s. f. herdade
hiato: s. m. hiato
hidrólisis: s. f. hidrólise
hidrología: s. f. hidroloxía
hidrosfera: s. f. hidrosfera
hiedra: s. f. hedra
hielo: 1   s. m. xeo; 2  s. m. lazo (capa que se forma na tona da auga)
hierba: s. f. herba
hierro: s. m. ferro
higo: s. m. figo
higuera: s. f. figueira
hilada: s. f. fiada
hilera: s. f. ringleira, fileira
hinchar: v. inchar
hinojo: s. m. fiuncho
hinterland (en): s. m. hinterland; f. área de influencia
histosol: s. m. histosol (p. histosoles)
hito: s. m. fito
hogar: 1 s. m. fogar, lar; 2  s. f. lareira
hoja: s. f. folla
hojarasca: s. f. follasca, follaxe
hombre: s. m. home
homosfera: s. f. homosfera
hondanada: s. f. valgada, valiña, vagoada; s. m. fondal
hondo: a. fondo
hondura: s. f. fondura
hongo: s. m. fungo
horizonte: s. m. horizonte
hormiga: s. f. formiga
hormigón: s. m. formigón
horno: s. m. forno / alto horno alto forno
hórreo: s. m. hórreo, canastro, cabazo, cabaceiro, piorno
hortalizas: s. f. hortalizas; s. m. rianxo
hoyo: s. m. foxo, burato, furado
hoz: s. f. fouce; s. m. fouciño
hueco: a. e s. m. oco
huelga: s. f. folga
huelguista: a. e s. folguista
huerta: s. f. horta
huerto: s. f. horta; s. m. horto
hueso: s. m. óso
huésped: s. hóspede
huevas: s. f. ovas, míllaras
huevo: s. m. ovo
hulla: s. f. hulla
humear: v. fumegar
humedad: 1 s. f. humidade; 2  s. f. lentura (humidade da terra)
húmedo: a. húmido
humo: s. m. fume
humus: s. m. humus
hundimiento: s. m. afundimento
hundir: v. afundir
huracán: s. m. furacán
hurón: s. m. furón
huso: s. m. fuso

 I

iceberg: s. m. iceberg
imagen: s. f. imaxe
impermeabilidad: s. f. impermeabilidade
importación: s. f. importación
impuesto: a. e s. m. imposto
inagotable: a. inesgotable
inclinación: s. f. inclinación
indígena: s. indíxena
industria: s. f. industria
industrialización: s. f. industrialización
inestabilidad: s. f. inestabilidade
infiltración: s. f. infiltración
influencia: s. f. influencia
infrapoblación: s. f. infrapoboación
infrarrojo: a. e s. m. infravermello
ingeniería: s. f. enxeñería
ingeniero: s. m. enxeñeiro
ingreso: s. m. ingreso
injertar: v. enxertar, enxerir
injerto: s. m. enxerto
inlandsis (esc): s. m. inlandsis
inmigrante: a. e s. inmigrante
inmigración: s. f. inmigración
inmueble: s. m. inmoble
insolación: s. f. insolación
insularidad: s. f. insularidade
insumergible: a. insomerxible
intemperie: s. f. intemperie
intensidad: s. f. intensidade
interacción: s. f. interacción
intercambio: s. m. intercambio
interestadio: s. m. interestadio
interglaciar: a. interglaciario, interglacial
inundación: s. f. inundación; s. m. asolagamento
inundar: v. asolagar, alagar, inundar
inversión: 1 s. m. investimento; 2  s. f. inversión
inversión térmica: inversión térmica
inversor: a. e s. m. investidor
invertir: 1 v. investir; 2  v. inverter
invierno: s. m. inverno
ionosfera: s. f. ionosfera
irrigación: s. f. irrigación, rega
isla: 1 s. f. illa; ínsua (nun río)
islote: s. m. illote; s. f. illiña
isobara: s. f. isóbara
isocrona: s. f. isócrona
isodapana: s. f. isodapana
isoglosia: s. f. isoglosia
isohelia: s. f. isohelia
isohieta: s. f. isohieta
isolínea: s. f. isoliña
isopleta: s. f. isopleta
isostasia: s. f. isostasia
isoterma: s. f. isoterma
istmo: s. m. istmo
itinerario: s. m. itinerario

 J

jabre: s. m. xabre, sábrego
jabalí: s. m. xabaril; fr. m. porco bravo
jade: s. m. xade
jara: s. f. xara
jardín: s. m. xardín
jaspe: s. m. xaspe
jerarquía: s. f. xerarquía
jerarquización: s. f. xerarquización
jet stream: (en) jet stream; fr. f. corrente en chorro
jilguero: s. m. xílgaro
jornada: s. f. xornada, xeira
jornalero: s. m. xornaleiro
joven: a. e s. m. mozo, novo
jubilación: s. m. xubilación
jubilado: a. e s. m. xubilado
judía: s. m. feixón
juncal: s. f. xunqueira
junco: s. m. xunco
jungla: s. f. xungla
jurel: s. m. xurelo
jurisdicción: s. f. xurisdicción
juventud: s. f. xuventude, mocidade

 K

karst: s. m. carst
kárstico: a. cárstico
kilo: s. m. quilo
kilogramo: s. m. quilogramo
kilómetro: s. m. quilómetro
kiosco: s. m. quiosco
kiwi: s. m. kiwi
koljós (ru): s. m. kolkhoz

 L

labor: 1 s. m.labor; 2  s. f. laboura (traballo agrícola)
labradío: s. m. labradío
labrador: s. m. labrador, labrego
labriego: a. e s. m. labrego
lacustre: a. lacustre
ladera: s. f. ladeira, aba
lagar: s. m. lagar
lagartija: s. m. lagarto
lagarto: s. m. lagarto
lago: s. m. lago
laguna: s. f. lagoa
lagunar: a. lagoeiro
laja: s. f. laxe, lastra
lámina: s. f. lámina
lana: s. f. la
landa: s. f. landa
langosta: 1 s. f. cabaleta, lagosta (de terra); 2  s. f. lagosta (de mar)
lapiaz: s. m. lapiás
largo: a. longo
latifundio: s. m. latifundio
latitud: s. f. latitude
laurel: s. m. loureiro
lava: s. f. lava
leche: s. m. leite
lecho: s. m. leito
lechón: s. m. leitón, rancho, bacoriño
lechuga: s. f. leituga
lechuza: s. f. curuxa
legislación: s. f. lexislación
legumbre: s. m. legume
leguminosa: a. leguminosa
lengua: s. f. lingua
lenguado: s. m. linguado
lenteja: s. f. lentella
lentejón: s. m. lentellón
leptosol: s. m. leptosol (p. leptosoles)
levantamiento: s. m. levantamento, erguemento
levantar: v. levantar, erguer
levante: s. m. levante
ley: s. f. lei
leyenda: s. f. lenda
liderazgo: s. m. liderato
liebre: s. f. lebre
limnología: s. f. limnoloxía
limo: s. m. limo; s. f. lama
limón: s. m. limón
limonero: s. m. limoeiro
linaje: s. f. liñaxe, xinea
linaza: s. f. liñaza
lince ibérico: s. m. lince, gato cerval
linde: s. m. linde, s. f. estrema
lindero: 1 s. m. lindeiro, s. f. estrema, derrega; 2  a. lindeiro, estremeiro
línea: s. f. liña
lino: s. m. liño
liquen: s. m. lique
líquido: a. e s. m. líquido
lirón: s. m. leirón
litología: s. f. litoloxía
litoral: s. f. beiramar; s. m. litoral
litosfera: s. m. litosfera
litosol: s. m. litosol (p. litosoles)
lixivación: s. f. lixivación
llama: 1 s. f. llama (animal); 2  s. f. chama, lapa (do lume)
llano: 1 s. m. chan; 2  a. chan (f. cha)
llanura: s. f. chaira
llenar: v. encher
lleno: a. cheo
llover: v. chover
llovizna: s. f. chuvisca, parruma; s. m. orballo
lluvia: s. f. chuvia, choiva
localidad: s. f. localidade
lodo: s. m. lodo; s. f. lama
loess (en): s. m. loess
loma: s. f. lomba, s. m. touticeiro
lombriz de tierra: s. f. miñoca
longevidad: s. f. lonxevidade
longitud: s. f. lonxitude
lonja: s. f. lonxa
losa: s. f. lousa
luciérnaga: s. m. vagalume, lucecú
lugar: s. m. lugar
luna: s. f. lúa
luna creciente: lúa crecente, lúa no couce
luna llena: lúa chea, lúa vella lúa arregoada
luna menguante: lúa minguante, lúa de fouce
luna nueva: lúa nova
 

M

macizo: 1: a. macizo 2 s. m. macizo, cordal, serra (conxunto de montañas) 3: s. m. macizo,lenzo, pano (de parede entre dous ocos)
machón: s. m. machón
madera: s. f. madeira
madriguera: s. m. tobo, toco s. f. toqueira
madroño: s. m. érbedo, albedro, amorogo
magdaleniense: s. m. e: a. madalenense, madaleniano
maglemosiense: s. m. e: a. maglemosense, maglemosiano
mainel: s. m. mainel
malacología: s. f. malacoloxía
maleza: s. m. mato s. f. broza, matogueira
mamelón: s. m. mamelón
mamilo: s. m. mamilo
mampostería: s. f. cachotería
mampuesto: s. m. cachote
mamut: s. m. mamut
manada: 1 s. f. manda 2 s. m. fato (de animais domésticos) 3 s. f. grea (de animais salvaxes)
manantial: s. m. manancial, illó
manantial de agua caliente: s. f. p. burgas
mancha: s. f. mancha
mandíbula: s. f. mandíbula
mango: s. m. mango, cabo
manilla: s. f. pulseira, braceira (adorno para o brazo)
mantener v. manter
mantenimiento: s. m. mantemento
manzano: s. f. maceira
marea: s. f. marea
marfil: s. m. marfil, almafí
margen: s. f. marxe, beira
marginal: a. marxinal
marinero: s. m. e: a. mariñeiro
marisma: s. f. marisma
mármol: s. m. mármore
marmota: s. f. marmota
marrón: s. m. e: a. castaño, marrón
martillado: s. m. e: a. martelado
martillar v. martelar
martillo: s. m. martelo
mastaba: s. f. mastaba
material: s. m. material
matiz: s. m. matiz
matorral: s. m. mato s. f. matogueira, broza
matriz: s. f. matriz
mausoleo: s. m. mausoleo
maza: s. f. maza
meandro: s. m. meandro
medalla: s. f. medalla
medallón: s. m. medallón
medianero: s. m. e: a. medianeiro, medianil
medida: s. f. medida
medio relieve: s. m. mediorrelevo
megalítico: a. megalítico
megalitismo: s. m. megalitismo
megalito: s. m. megálito
mégaron: s. m. mégaron
menhir (br.): s. m. menhir (p. menhires) s. f. pedrafita
ménsula: s. f. ménsula
menudo: a. miúdo
mercancía: s. f. mercadoría, mercancía
meseta: s. f. meseta: s. m. planalto
mesial: a. mesial
mesolítico: s. m. e a. mesolítico
mesopotámico: s. m. e a. mesopotámico
metal: s. m. metal
metalografía: s. f. metalografía
metalurgia: s. f. metalurxia
método: s. m. método
método arqueológico: método arqueolóxico
metodología: s. f. metodoloxía
metopa: s. m. métopa
mezcla: s. f. mestura
mezclar v. mesturar
micénico: s. m. e: a. micénico
microburil: s. m. microburil
microlito: s. m. micrólito
microrraspador: s. f. microrraspadeira
mijo: s. m. millo miúdo, paínzo
milenio: s. m. milenio
miliario: s. m. miliario
mimbre: s. m. vimbio, vime
mitad: s. f. metade
mitología: s. f. mitoloxía
mobiliario: 1 s. f. moblaxe s. m. mobiliario 2 a. mobiliario
modelado: s. m. e a. modelado
modelar v. modelar
modillón: s. m. canzorro; modillón
moho: s. m. mofo, balor
mojón: s. m. marco, fito
molar: s. m. e a. molar
molde: s. m. molde
moldeado: s. m. e a. moldeado
moldear: v. moldear
moldura: s. f. moldura
molino: s. m. muíño
molino de mano: muíño de man
molino naviforme: muíño naviforme
momia: s. f. momia
momificación: s. f. momificación
monasterio: s. m. mosteiro
moneda: s. f. moeda
monolito: s. m. monólito
monóstilo: s. m. monóstilo
montículo: s. m. cotarelo, montículo, montecelo
montón: s. f. morea s. m. montón
monumento: s. m. monumento
morfología: s. f. morfoloxía
morrena: s. f. morena
morrillo: s. m. seixo, coio
mortaja: 1 s. f. mortalla: s. m. sudario (tea que recobre un defunto) 2 s. f. entalla (corte que se fai nunha peza para encaixar outra; parte da fíbula)
mortero: s. m. morteiro s. f. argamasa, masa (mestura que se emprega en albanelería)
mosaico: s. m. mosaico
motivo: s. m. motivo
móvil: a. móbil
movilidad: s. m. mobilidade
movimiento: s. m. movemento
mueble: s. m. moble
muela: 1 s. f. moa (peza do muíño) 2 s. f. moa (peza dental) 3 s. f. moa (peza para afiar)
muelle: 1 s. m. peirao (construcción dos portos para carga e descarga dos barcos) 2 s. m. resorte (peza metálica elástica)
muesca: s. f. entalla, amósega
muestra: s. f. mostra
muestrear: tomar mostras
muestreo: s. f. mostraxe
mural: s. m. mural
muralla: s. f. muralla
murete: s. f. muradela
murillo: s. m. muradela
muro: 1 s. m. muro 2 s. m. valado, valo (muro de pedra ou terróns, de pequena altura, que cerra unha propiedade ou separa dúas)
muro testigo: muro-testemuño
museo: s. m. museo
museología: s. f. museoloxía
musgo: s. m. carrapucho, brión s. f. carriza
musivaria: s. f. musivaria
musteriense: s. m. e a. mustierense, mustieriano

 N

nácar: s. f. nácara
naos (la.): s. f. p. naos
naranja: s. f. e a. laranxa
navaja: s. f. navalla
nave: 1 s. f. nave (espacio entre muros, arcadas, etc.) 2 nave (embarcación)
naveta: s. f. naveta
necrópolis: s. f. necrópole
negativo: s. m. negativo
negro: a. negro, mouro
negruzco: a. mouro
neolítico: s. m. e a. neolítico
nervado: a. nervado
nervadura: s. f. nervadura
nervio: s. m. nervio
nevero: s. f. xeleira
nicho: s. m. nicho
nielado: s. m. e a. nielado
nielo: s. m. nielo
nivel: s. m. nivel
nivelación: s. m. nivelamento
nogal: s. f. nogueira
nomadismo: s. m. nomadismo
nordeste: s. m. nordeste, nordés
noroeste: s. m. noroeste
norte: s. m. norte
novedad: s. f. novidade
noyo de fundición: s. m. noio de fundición
nucleiforme: a. nucleiforme
núcleo: s. m. núcleo
nudo: s. m. nó
nuez: s. f. noz
numisma: s. f. numisma
numismática: s. f. numismática
nutria: s. f. lontra, londra

 O

obelisco: s. m. obelisco
objeto: s. m. obxecto
oblicuo: a. oblicuo
obsidiana: s. f. obsidiana
ocre: s. m. e a. ocre
ocupación: s. f. ocupación
oeste: s. m. oeste
ofrenda: s. f. ofrenda
ojal: s. m. illó, ollal
ojiva: s. f. oxiva
ojival: a. oxival
olivo: s. f. oliveira
olla: s. f. ola, pota
ollero: s. m. oleiro, cazoleiro
olmo: s. m. olmo, umeiro
omóplato: s. f. omóplata
ondulación: s. f. ondulación
ondulante: a. ondulante
oquedad: s. m. oco
orfebre: s. m. ourive
orfebrería: s. f. ourivería
orificio: s. m. orificio, buraco, burato, furaco
origen: s. f. orixe
orilla: 1  s. f. beira 2 s. f. ribeira, orela (da auga) 3 s. f. beiramar (do mar)
orden: s. f. orde
orden clásico orde clásica
orden corintio orde corintia
orden dórico orde dórica
orden jónico orde xónica
orden toscano orde toscana
orín: s. f. ferruxe s. m. óxido
orla: s. f. orla
ornamentación: s. f. ornamentación
ornamento: s. m. ornamento
oro: s. m. ouro
oropel: s. m. ouropel
ortostato: s. m. ortostato, chanto, esteo
oso: s. m. oso
oso de las cavernas: oso das cavernas
osteoarqueología: s. f. osteoarqueoloxía
osteología: s. f. osteoloxía
otero: s. m. outeiro
ova: s. f. ova (decoración en)
oval: a. oval
óvalo: s. m. óvalo
oveja: s. f. ovella
óxido: s. m. óxido s. f. ferruxe
 

 P

padrón: s. m. padrón
país: s. m. país
paisaje: s. f. paisaxe
paja: 1  s. f. palla; 2 s. m. colmo (palla de centeo ou trigo xa mallada)
pajar: s. f. palleira
pájaro: s. m. paxaro
paleoclima: s. m. paleoclima
paleontología: s. f. paleontoloxía
paleosuelo: s. m. paleosolo
polinologia: s. f. polinoloxía
palmera: s. f. palmeira
paloma: s. f. pomba
palomar: s. m. pombal
pantano: s. m. pantano
paradero: s. m. paradeiro
paraje: s. f. paraxe
paralelo: s. m. paralelo
páramo: s. m. páramo, ermo; s. f. gándara
parcela: s. f. parcela
paro: s. m. paro
parque: s. m. parque
parra: 1  s. f. parra (videira); 2 s. f. parra, parreira, barra (armazón que sostén a videira)
parroquia: s. f. parroquia
parterre: 1  s. m. xardín; 2 s. m. terrado (para flores)
partido: s. m. partido
partido judicial: partido xudicial
pasaje: s. f. pasaxe
pasillo: s. m. corredor
paso: s. m. paso
pastizal: s. m. pasteiro
pasto: 1  s. m. pasto (herba que pace o gando); 2 s. m. pasto, pasteiro (terreo a herba)
pastor: s. m. pastor, pegureiro
pastoreo: s. m. pastoreo
patata: s. f. pataca
pato: s. m. pato, parrulo
patrón: 1  s. m. patrón (xefe); 2 s. m. patrón, padrón (modelo, prototipo); 3 s. m. patrón (metal tipo para avalia-la moeda)
peaje: s. f. peaxe
pedernal: s. m. pedernal; s. f. pederneira
pedogénesis: s. f. pedoxénese
pedología: s. f. pedoloxía
pedregal: s. f. pedreira, coieira; s. m. coído
pedregosidad: s. f. pedregosidade
pedregoso: a. pedregoso, pedregullento, pedroso
pedrisco: s. m. pedrazo
pelágico: a. peláxico
pendiente: 1  s. f. pendente, costa, encosta; 2 a. pendente
penillanura: s. f. penechaira, peneplanicie
península: s. f. península
peña: s. f. pena
peñasco: s. m. penedo
pepita: s. f. pebida
pera: s. f. pera
peral: s. f. pereira
percolación: s. f. percolación
perdiz: s. f. perdiz
peregrinación: s. f. peregrinación
perejil: s. m. pirixel
perfil: s. m. perfil
periferia: s. f. periferia
periglaciar: a. periglacial, periglaciario
perímetro: s. m. perímetro
permafrost (en): s. m. permafrost
permeabilidad: s. f. permeabilidade
perro: s. m. can
pérsico: 1  s. m. pexegueiro (árbore); 2 s. m. pexego (froito)
pertenencia: s. f. pertenza
pesca: s. f. pesca
petirrojo: s. m. paporrubio
petrografía: s. f. petrografía
petróleo: s. m. petróleo
petrolero: a. e s. m. petroleiro
petrología: s. f. petroloxía
pez: s. m. peixe
pico: 1  s. m. pico, picouto, cume, curuto (parte máis elevada dun monte); 2  pico (ferramenta); 3 s. m. peteiro, bico (das aves)
piedra: s. f. pedra
pienso: s. m. penso
pimiento: s. m. pemento
pinar: s. m. piñeiral
pino: s. m. piñeiro
piojo: s. m. piollo
pirámide: s. f. pirámide
pirámide de población: pirámide de poboación
piso: s. m. piso, andar
pizarra: 1  s. f. lousa (rocha sedimentaria); 2 s. m. encerado (prancha para escribir)
pizarrosidad: s. f. xistosidade
plaga: s. f. praga
plan: s. m. plano
plancton: s. m. plancto
planeamiento: s. m. planeamento
planicie: s. f. planicie, chaira
planificación: s. f. planificación
planimetría: s. f. planimetría
planisferio: s. m. planisferio
plano: 1  a. plano, chan, chairo; 2 s. m. plano, gráfico (representación gráfica dunha superficie); 3  s. m. plano (superficie cha)
planta: 1  s. f. planta (ser orgánico vexetal); 2 s. f. planta (deseño ou plano en proxección horizontal)
plasticidad: s. f. plasticidade
plata: s. f. prata
plataforma: s. f. plataforma
plátano: s. m. plátano
platino: s. m. platino
playa: s. f. praia
plaza: s. f. praza
pleamar: s. f. preamar; fr. m. mar cheo
plegamiento: s. m. pregamento, s. f. prega
pliegue: s. f. prega, s. m. pregamento
plomo: s. m. chumbo
pluriempleo: s. m. pluriemprego
pluviosidad: s. f. pluviosidade
población: s. f. poboación
poblamiento: s. m. poboamento
poblar: v. poboar
pobreza: s. f. pobreza
pocilga: s. m. cortello
podar: v. derramar, podar, decotar
podsol: s. m. podsol (p. podsoles)
polar: a. polar
polen: s. m. pole
policultivo: s. m. policultivo
polilla: s. f. couza, traza
poljé: s. m. polié
pollo: s. m. polo
polluelo: s. m. pitiño, pito
polo: s. m. polo
polución: s. f. polución
polvareda: s. f. poeira
polvo: s. m. po, s. f. voaxa
poniente: s. m. poñente
porcentaje: s. f. porcentaxe
porcino: a. porcino
porosidad: s. f. porosidade
portilla: s. f. portela
postglaciar: a. posglacial, posglaciario
potencial: s. m. potencial
potencial de población: potencial de poboación
potro: s. m. poldro
pozo: s. m. pozo
pradera: s. f. pradeira, pradería
prado: s. m. prado, lameiro
precio: s. m. prezo
precipitación: s. f. precipitación
presión: s. f. presión
alta presión alta presión
baja presión baixa presión
presupuesto: 1  s. m. orzamento; 2 s. m. presuposto, s. f. premisa
primavera: s. f. primavera
productividad: s. f. productividade
producto: s. m. producto
profundidad: s. f. profundidade
promedio fr. m. termo medio; s. f. media
propiedad: s. f. propiedade
proteccionismo: s. m. proteccionismo
provincia: s. f. provincia
proximidad: s. f. proximidade
proyección: s. f. proxección
puebla: s. f. pobra
pueblo: 1  s. m. pobo (colectividade humana unida por tradición, lingua, cultura e/ou historia comúns); 2 s. f. vila, aldea (pequena entidade de poboación)
puente: s. f. ponte
puerro: s. m. porro
puerto: s. m. porto
pulido: 1  s. m. pulimento; 2 a. pulido, puído
pulpo: s. m. polbo
punto: s. m. punto

 Q

quebrada: s. f. freita, portela
quebrar: v. crebar
queso: s. m. queixo
quiebra: s. f. creba

 R

racimo: s. m. acio
rada: s. f. rada
ráfaga: s. f. racha, refolada; s. m. refacho, refachón
raíz: s. f. raíz
rama: 1  s. f. póla, rama; 2 s. f. galla (póla bifurcada)
ramaje: s. f. ramada, ramallada, ramaxe, rama
ramal: s. m. ramal
rampa: s. f. rampla
rana: s. f. ra
ranker: s. m. ránker
rápido: s. m. e a. rápido
rasa: s. f. rasa
rascacielos: s. m. rañaceos
rastrojo: s. m. restroballo, restrollo; s. f. restreba
rata: s. f. rata
rata de agua: fr. f. luria grande, aguaneira grande
ratón: s. m. rato
raya: s. f. raia; s. m. risco
rayo: s. m. raio
rayo de sol: s. f. raiola, raxeira
rebaño: s. m. rabaño
rebeco: s. m. rebezo
recalentamiento: s. m. requentamento
recalentar: v. requentar
recolección: s. f. recolección, recolleita
recolectar: v. recolectar, recolleitar
reciclaje: s. f. reciclaxe
reciclar: v. reciclar
reclutamiento: s. m. recrutamento
recorrido: s. m. percorrido
recubrimiento: s. m. recubrimento
recurso: s. m. recurso
red: s. f. rede
redistribución: s. m. redistribución
redondear: v. redondear, arredondar
reflejo: s. m. reflexo
reflujo: s. m. refluxo, devalo
regadío: s. m. regadío
regeneración: s. f. rexeneración
régimen: s. m. réxime
región: s. f. rexión
regionalización: s. f. rexionalización
registro: s. m. rexistro
regla: s. f. regra
regosol: s. m. regosol (p. regosoles)
regresión: s. f. regresión
reguero: s. m. augueiro, carreiro, regueiro, rego
reinversión: s. m. reinvestimento
rejuvenecimiento: s. m. rexuvenecemento, anovamento
relámpago: s. m. lóstrego, alustro
relieve: s. m. relevo
rellano: s. m. relanzo, descanso
relleno: s. m. recheo
remanso: s. m. remanso, relanzo
remolacha: s. f. remolacha
remolino: s. m. remuíño
renacuajo: s. m. cágado, cabezolo
rendimiento: s. m. rendemento
renta: s. f. renda
rentabilidad: s. f. rendibilidade
rentable: a. rendible
repoblación: s. f. repoboación
repoblar: v. repoboar
repollo: s. m. repolo
reproducción: s. f. reproducción
resbalar: v. esvarar, escorregar
resíduo: s. m. residuo, refugallo
resina: s. f. resina
retama: s. f. xesta
retamal: s. f. xestal, xesteira
retoño: s. m. rebento, renovo, gromo
retroceso: s. m. retroceso, recúo
revuelto: a. e s. m. revolto, remexido
reyezuelo: s. f. estreliña
ría: s. f. ría
riachuelo: s. m. regato, rego, regueiro
ribera: s. f. ribeira
ribereño: a. ribeireño, ribeirán
riego: s. f. rega
rígido: a. ríxido, irto
rincón: s. m. currucho, recuncho, recanto
río: s. m. río
riqueza: s. f. riqueza
roble: s. m. carballo
robledal: s. m. carballal; s. f. carballeira
roca: 1  s. f. rocha (agregado de  minerais); 2 s. f. pena (formación rochosa)
roca madre: rocha nai
rocío: s. m. orballo; s. f. rosada
rocoso: a. rochoso
rodado: a. rodado
rodadura: s. f. rodaxe
rodamiento: s. m. rodamento
roedor: s. m. roedor
romero: s. m. romeu
rompeolas: s. m. dique
rompiente: s. m. rompente, baixo
roquedal: s. f. penedía; s. m. rochedo
roquedo: s. m. penedo
rotación: s. f. rotación
roturación: s. f. cava, cavadura, decrúa
roturar: v. cavar, labrar
roza: s. f. roza
rozar: v. rozar
ruiseñor: s. m. reiseñor
rural: a. rural
rústico: a. rústico
ruta: s. f. ruta

��� S

sabana: s. f. sabana
sablón: s. m. xabre, sábrego
sal: s. m. sal
salamandra: s. f. píntega
salario: s. m. salario
salazón: s. f. salgadura, salga
salida: s. f. saída
saliente: a. e s. m. saínte, saliente
saliente rocoso: saínte rochoso, saliente rochoso
salinidad: s. f. salinidade
saltamontes: s. m. saltón
salud: s. f. saúde
salvado: s. m. farelo, relón
saneamiento: s. m. saneamento
sanguijuela: s. f. sambesuga
sanidad: s. f. sanidade
saprolito: s. f. saprólita
sardina: s. f. sardiña
sarmiento: s. m. bacelo
sauce: s. m. salgueiro
saúco: s. m. sabugueiro
savia: s. m. zume
secano: s. m. secaño
seco: a. seco, enxoito
sector: s. m. sector
sedentarismo: s. m. sedentarismo
sedimento: s. m. sedimento
sedimentología: s. f. sedimentoloxía
segar : 1  v. segar;  2 v. segar, seiturar (cereais)
seísmo: s. m. sismo
selva: s. f. selva
sembrar: v. sementar
semilla: s. f. semente
senda: s. f. senda
sendero: s. m. carreiro, sendeiro, vieiro
seno: s. m. seo, s. f. enseada, rada
señal: s. m. sinal
señalización: s. f. sinalización
septentrional: a. setentrional
sequedad: s. f. secura
sequía: s. f. seca
serpiente: s. f. serpe, cobra, serpente
serranía: s. f. serra; s. m. cordal
servicio: s. m. servicio
servidumbre: s. f. servidume
seta: s. m. cogumelo
seto: s. f. sebe
sexo: s. m. sexo
siderurgia: s. f. siderurxia
siega: s. f. sega, seitura, ceifa
siembra: s. f. sementeira
silo: s. m. silo
silvicultura: s. f. silvicultura
sima: s. f. sima
simiente: s. f. semente
simbiosis: s. f. simbiose
sinclinal: s. m. sinclinal
sismología: s. f. sismoloxía
sistema: s. m. sistema
sitio: s. m. sitio
situación: s. f. situación
smog (en): s. m. esmog; f. néboa industrial, fútema, néboa tóxica
sobresalir: v. sobresaír
sociedad: s. f. sociedade
sociología: s. f. socioloxía
soja: s. f. soia
sol: s. m. sol
solana: s. m. sollío, solío, soalleiro
solar : 1  s. f. terra; s. m. chan;  2 s. m. terreo, predio (terreo edificable); 3 fr. f. casa nobre; s. m. pazo; s. f. mansión; 4 s. f. casa, liñaxe (familia  nobre)
sólido: a. e s. m. sólido
solifluxión: s. f. solifluxión
solsticio: s. m. solsticio
sombra: s. f. sombra
somonte: s. m. somonte, sopé
sondear: v. sondar
sondeo: s. f. sondaxe
sorgo: s. m. sorgo
sotavento: s. m. sotavento
soto: s. m. souto
sotobosque: s. m. sotobosque
sovjós (ru): s. m. sovkhoz
suave: a. leve, dondo, suave
subacuático: a. subacuático
subaéreo: a. subaéreo
subarrendamiento: s. m. subarrendamento
subdesarrollo: s. m. subdesenvolvemento
subducción: s. f. subducción
subempleo: s. m. subemprego
subida: s. f. suba
subida de la marea: s. m. abalo
submarino: a. e s. m. submarino
subsidencia: s. f. subsidencia
subsuelo: s. m. subsolo
subterráneo: a. e s. m. subterráneo
suburbio: s. m. suburbio, arrabalde, arredores
subyacente: a. subxacente
subyacer: v. subxacer
sudeste: a. e s. m. sueste
sudoeste: a. e s. m. sudoeste
suelo : 1  s. m. solo (parte superficial do manto terrestre que sostén vida vexetal);  2 s. m. chan (superficie que pisamos)
suelto: a. solto
sumergir: v. mergullar, somerxer
sumidero: s. m. sumidoiro
superestructura: s. f. superestructura
superficie: s. f. superficie
superficie del mar: fr. f. tona do mar
superpoblación: s. f. superpoboación
superponer: v. superpoñer
superpuesto: a. superposto
sur: s. m. sur
surcar: v. sucar
surco: s. m. suco, rego
surgencia : 1  s. f. surxencia
surgencia de agua: s. m. illó
sustrato: s. m. substrato

 T

tábano: s. m. tabán
taffoni (it): s. m. taffoni; s. f. cachola
taiga: s. f. taiga
taller : 1  s. m. obradoiro (oficios artesanais);  2 s. m. taller
tallo: s. m. talo
talud: s. m. noiro
tarde: s. f. e adv. tarde
tardiglaciar: a. tardiglacial, tardiglaciario
tarifa: s. f. tarifa
tasa: s. f. taxa [ks]
tecnología: s. f. tecnoloxía
tectónica: s. f. tectónica
techo: s. m. teito
tejido: s. m. tecido
tejido urbano: tecido urbano
tejo: s. m. teixo
tejón: s. m. teixugo, fr. m. porco teixo
temblar: v. tremer
temblor: s. m. tremor
témpano: s. m. témpano
temperatura: s. f. temperatura
tempestad: s. f. tempestade, treboada
templado: a. temperado, morno
temporal: a. e s. m. temporal, s. f. tempestade
Tercer Mundo: m. Terceiro Mundo
térmico: a. térmico
termosfera: s. f. termosfera
ternero: s. m. cuxo, xato, tenreiro
terraplén: s. m. terraplén
terraza : 1  s. f. terraza;  2 s. m. socalco, calzada (forma de cultivo en encosta)
terraza fluvial: terraza fluvial, socalco aluvial
terraza marina: terraza mariña; s. m. socalco mariño
terremoto: s. m. terremoto, fr. m. tremor de terra
terreno: s. m. terreo
terreno sin vegetación : s. m. vagantío
territorialidad: s. f. territorialidade
territorio: s. m. territorio
terrón: s. m. terrón, cadullo, cadabullo
textura: s. f. textura
tibio: a. tépedo
tiempo: s. m. tempo
tienda: s. f. tenda
tierra: s. f. terra
tieso: a. teso, irto
tilo: s. m. tileiro
tinieblas: s. f. tebras
toba: s. m. tufo
tocón: s. f. cachopa, canota; s. m. cepo
tojal: s. f. toxeira, toxal
tojo: s. m. toxo
tomate: s. m. tomate
tómbolo: s. m. tómbolo
tomillo: s. m. tomiño, tomentelo
tonelaje: s. f. tonelaxe
topillo: s. f. corta
topo: s. f. toupa
topografía: s. f. topografía
toponimia: s. f. toponimia
torbellino: s. m. remuíño, turbillón
tormenta: s. f. treboada, tronada; s. m. trebón
tornado : s. m. tornado
toro: s. m. touro
torrente: s. m. arroio, torrente; s. f. corga
tórtola: s. f. rula
tortuga: s. f. tartaruga, s. m. sapo-concho
trabajo: s. m. traballo
tractor: s. m. tractor
tráfico: s. m. tráfico
tramo: s. m. tramo
transeúnte: a. e s. transeunte
transgresión: s. f. transgresión
transgresión marina: transgresión mariña
tránsito: s. m. tránsito
transpiración: s. f. transpiración
transportar: v. transportar
transporte: s. m. transporte
trashumancia: s. f. transhumancia
traslación: s. f. translación
travertino: s. m. travertino
trayecto: s. m. traxecto
trayectoria: s. f. traxectoria
trazado: s. m. trazado
trébol: s. m. trevo
trecho: s. m. treito
trigo: s. m. trigo
trillar: v. mallar
tromba: s. f. tromba, torboada; s. m. ballón
tronco: s. m. tronco, toro
trópico: s. m. trópico
troposfera: s. f. troposfera
trucha: s. f. troita
trueno: s. m. trono
trueque: s. m. troco
trust: s. m. trust
tubérculo: s. m. tubérculo
tundra: s. f. tundra
turba: s. f. turfa
turbera: s. f. turfeira
turbulencia: s. f. turbulencia
turismo: s. m. turismo
turón: s. m. tourón

 U

ultramar: s. f. ultramar
ultramarino: a. e s. m. ultramarino
umbría : 1  s. f. aveseda;  2 a. avesío, sombrizo
unidad: s. f. unidade
urbanismo: s. m. urbanismo
urbanización: s. f. urbanización
urbano: a. urbano
urbe: s. f. urbe
urce: s. f. uz, urce
urogallo fr. f. pita do monte
urraca: s. f. pega; fr. f. pega rabilonga
usuario: s. m. usuario
usufructo: s. m. usufructo
utilidad: s. f. utilidade
uva: s. f. uva; s. m. bago

 V

vaca: s. f. vaca
vaciar: v. baleirar, baldeirar
vacío: a. e s. m. baleiro, baldeiro
vacuno: a. vacún
vado: s. m. vao
vaguada: s. f. valga, valgada
vaina: s. f. vaxa, casula, vaíña; s. m. bagullo;  2 s. m. estoxo
vallado: a. e s. m. valado
valle: s. m. val
vapor: s. m. vapor
vapor de agua vapor de auga
variedad: s. f. variedade
varva: s. f. varva
varva glaciar: varva glaciaria, varva glacial
vecindad: s. f. veciñanza
vecino: s. m. veciño
vega: s. f. veiga
vegetación: s. f. vexetación
vegetal: s. m. vexetal
vejez: s. f. vellez
veleta: s. m. cataventos
venado: s. m. veado
vendaval: s. m. vendaval
vender: v. vender
vendimia: s. f. vendima
venta: s. f. venda
ventisca: s. f. xistra, cifra
verano: s. m. verán
verdear: v. verdear, verdecer
verdura: s. f. verdura
vereda: s. f. verea; s. m. carreiro
vertedero: s. m. vertedeiro, vertedoiro
vertiente: s. f. vertente
vertisol: s. m. vertisol (p. vertisoles)
veta: s. f. veta, vea, s. m. filón
vial: s. m. vial
vid: s. f. vide; s. m. bacelo
vidrio: s. m. vidro
viejo: a. e s. m. vello
viento : s. m. vento
villa: s. f. vila
vino: s. m. viño
viñedo: s. m. viñedo
visibilidad: s. f. visibilidade
vivero: s. m. viveiro
vivienda: s. f. vivenda
volcán: s. m. volcán
volumen: s. m. volume
vuelo: s. m. voo
vulcanismo: s. m. vulcanismo
vulcanología: s. f. vulcanoloxía

 Y

yacimiento: s. m. xacemento
yegua: s. f. egua, besta
yema: s. f. xema
yermo: a.  e s. m. ermo
yesífero: a. xesoso
yeso: s. m. xeso
yodo: s. m. iodo
yugo: s. m. xugo
yunta: s. f. xunta, xugada
yustaponer: v. xustapor
yustaposición: s. f. xustaposición
yustapuesto: a. xustaposto

 Z

zanahoria: s. f. cenoira
zanja: s. f. gabia
zarza: s. f. silva
zarzal: s. f. silveira
zócalo: s. m. zócolo
zona: s. f. zona
zonación: s. f. zonación
zoogeografía: s. f. zooxeografía
zorro: s. m. raposo, golpe