Saltar ao contido principal
Inicio  »  Ligazóns do web

Directorio persoal

Para referenciar esta páxina empregue o enderezo: http://www.usc.es/directorio

Correo electrónico

Extensións telefónicas

 

Advertencia: Os datos de carácter persoal, incluíndo enderezos de correo electrónico e extensións telefónicas, que son obxecto de publicación neste directorio, serven a finalidades exclusivamente académicas e administrativas. O seu emprego para calquera uso distinto dos sinalados, e en particular para fins comerciais ou envío de correos lixo (“spam"), será contrario á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e será posto en coñecemento das autoridades competentes en materia de protección de datos.