SEMINARIOS DOUTORADO. NOVEMBRO 2015

Actividades do Programa de Doutoramento de Desenvolvemento Rexional e Integración Económica a celebrar durante os meses de outubro e novembro.

II Premio Jesús García Calvo en investigación en Desenvolvemento Rural e Cooperativismo

O “Premio Jesús García Calvo de investigación en desenvolvemento rural e cooperativismo” é convocado conxuntamente, con carácter anual, polo Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) da USC e a Fundación Feiraco.

Neste ano convocase a segunda edición e o prazo para presentar as candidaturas ao premio e dende o 15 de outubro ata o 15 de novembro de 2015.

II Premio de investigación en economía de Galicia "Valentín Paz Andrade”

O Premio “Valentín Paz Andrade”de Investigación en economía de Galicia é convocado conxuntamente con carácter anual polo Consello Económico e Social de Galicia e o IDEGA

Neste ano convocase a II edición e o prazo para presentar as candidaturas ao premio e do 1 ata o 30 de setembro de 2015.

SEGUNDO OBRADOIRO DOUTORAMENTO. CURSO 2014/15

O xoves 29 de outubro terá lugar na Aula 27 da Facultade de Ciencias Económicas e Empresarias o Segundo Obradoiro do Doutoramento do curso 2014/15.

Master On-line en Sociedade da Información e do Coñecemento

Este Master terá lugar do 15 de novembro de 2013 ata 30 de setembro de 2014.
Impartirarse totalmente a través dunha plataforma de formación on-line avanzada.

Director
Carlos Ferrás Sexto