www.usc.es   
Benvido ás páxinas web xestionadas polo
Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Materiais da USC
www.usc.es/posgrao/materiais
versión en castellano
english version

versión accesible

inicio web USC external link | inicio web posgrao/materiais | mapa web posgrao/materiais | contacto  

www.usc.es icono para enlaces externos » posgrao/materiais » Grupos de Investigación

O máster


Taboleiros do máster


Accesos directosEste sitio web serviu
24065 páxinas
dende o 1/oct/2010


Aleatorio [renovar]
grupos de investigación [+]

NANOMAG
NANOMAG
magnetismo e nanotecnoloxíagrupos de investigación [+]

GNMMB
GNMMB
nanomateriais e materia blanda
logo lado esquerdo imaxe aleatoria logo lado dereito imaxe aleatoria da cabeceira: nanopartículas superparamagnéticas [+info]
Grupos de investigación involucrados no máster


O que segue é un listado dos grupos de investigación involucrados no noso máster. Cada un deles conta con sitios web propios onde é posible coñecer a súa investigación, membros, etc. Nelas poderedes atopar tamén a información de contacto con cada grupo. Todos eles estarán contentos de facerte saber as súas ofertas de traballos de fin de máster e incluso de doutorado.Grupo de Biofísica e Interfases

GBICoordinador: Sarmiento Escalona, Félix
correo electrónico: felix.sarmiento@usc.es
teléfono: (+34) 881814045
telefonía interna do campus: 14045


Liñas de Investigación:
 • Interaccións e estructuras en sistemas dispersos nanoheteroxéneos
 • Adsorción e interaccións de proteínas.
 • Caracterización de interfaces
 • Dinámica molecular en sistemas de interés biofísico.
 • Agregación, organización e recoñecemento molecular (caracterización de complexos supramoleculares).Grupo de Física de Coloides e Polímeros (gfCP)

gfCP


Coordinador: Mosquera Tallón, Víctor
correo electrónico: victor.mosquera@usc.es
teléfono: (+34) 881814056
telefonía interna do campus: 14056


Liñas de Investigación:
 • Síntese e caracterización de nanoestructuras formadas por copolímeros de bloque con interés farmacéutico
 • Fenomenoloxía da complexación de biopolímeros con ligandos de interés biomédico
 • Formación de fibras proteicas de amiloide e as súas posibles aplicacións tecnolóxicas
 • Patrones espacio-temporais en medios compartimentalizados
 • Obtención de nanopartículas e materiais híbridos con propiedades desexadasGrupo de Física Non Lineal

GFNLCoordinador: Pérez Muñuzuri, Alberto
correo electrónico: alberto.perez.munuzuri@usc.es
teléfono: (+34) 881814002
telefonía interna do campus: 14002


Liñas de Investigación:
 • Física Ambiental: Modelización atmosférica. Predición meteorolóxica. Modelos de mesoscala e de circulación xeral da atmosfera. Axuste a modelos de dispersión atmosférica. Predición por conxuntos. Modelización oceanográfica. Predición oceanográfica. Modelos de oleaxe. Axuste de modelos atmosféricos e oceanográficos. Simulación de correntes en zonas costeiras e estuáricas
 • Formación de estruturas en Sistemas Complexos. Estruturas espazo-temporais en medios activos. Reacción-difusión-convección. Estruturas de Turing. Forzamientos estocásticos e deterministas de estruturas. Reacción de Belousov-Zhabotinsky. Modelos e simulación numérica. Caos en sistemas discretos. Modelos dinámicos neuronais. Biofísica. Modelización de sistemas biofísicos.
 • Robótica. Algoritmos de toma de decisión. Algoritmos de automatizaciónGrupo de Magnetismo e Nanotecnoloxía (NANOMAG)

NANOMAG


Coordinador: Rivas Rey, José
correo electrónico: jose.rivas@usc.es
teléfono: (+34) 881814021
telefonía interna do campus: 14021


Liñas de Investigación:
 • Estudio experimental dos sistemas nanoestructurados: Capas e partículas.
 • Magnetismo en sólidos: Materiais, estructuras e micromagnetismo.
 • Síntese e propiedades de Nanomateriais
 • Propiedades de transporte e magnéticas en óxidos mixtos e materiais compostos
 • Sintese e propiedades de polímeros e copolímeros
 • Estabilidade coloidal e xelificación
 • Simulación por Monte Carlo e Dinámica Browniana
 • Autoorganización en dispersions coloidaisGrupo de Materia Branda e Biofísica Molecular

MBBM


Coordinador: Ruso Beiras,Juan Manuel
correo electrónico: juanm.ruso@usc.es
teléfono: (+34) 881814048
telefonía interna do campus: 14048


Liñas de Investigación:
 • Autoensamblaxe molecular Materiais biocompatibles Materiais mesoporosos Sistemas de liberación de fármacos Hidroxeles Biofísica computacional Receptores de membrana Dinámica de macromoléculas Recoñecemento molecularGrupo de Nanomateriais e Materia Blanda

GNMB


Coordinador: Gallego del Hoyo,L. Javier
correo electrónico: luisjavier.gallego@usc.es
teléfono: (+34) 881813995
telefonía interna do campus: 13995


Liñas de Investigación:
 • Propiedades estructurais, electrónicas e magnéticas de microagregados libres e soportados en sustratos
 • Transicions de fase en microagregados
 • Fullerenos e nanotubos
 • Propiedades estáticas e dinámicas de sistemas líquidos
 • Sistemas amorfos
 • Complexación de biopolímeros (ADN) con ligandos tensioactivos e policatiónicos
 • Propiedades físico-químicas de tensioactivos hidrocarbonados e fluorados
 • Encapsulamento en agregados vesiculares e nanopartículas bioloxicamente compatibles.
 • Teoría de fluídos cargados complexos.Instituto de Cerámica de Galicia

ICG


Coordinador: Guitian Rivera, Francisco
correo electrónico: francisco.guitian@usc.es
teléfono: (+34) 881816870
telefonía interna do campus: 16870


Liñas de Investigación:
 • Materiais cerámicos.Laboratorio de Baixas Temperaturas e Superconductividade (LBTS)

LBTS


Coordinador: Vidal Costa, Félix
correo electrónico: felix.vidal@usc.es
teléfono: (+34) 881814019, (+34) 881814031
telefonía interna do campus: 14019, 14031


Liñas de Investigación:
 • Superconductores de alta e baixa temperatura crítica. Propiedades magnéticas, eléctricas e térmicas.
 • Materiais de baixa dimensionalidade, nanoestructurados, inhomoxéneos e desordenados.
 • Transicións de fase e fenómenos críticos en superconductores e superfluidos. Fluctuacións térmicas de vórtices e pares de Cooper.
 • Dispositivos e sistemas basados en superconductores: limitadores de corrente, medidores de correntes críticas. Instrumentación para laboratorios. Criotecnoloxía.Laboratorio de Propiedades Termofísicas

LPT-USCCoordinador: Fernández Perez, Josefa
correo electrónico: josefa.fernandez@usc.es
teléfono: (+34) 881814046, (+34) 881814036
telefonía interna do campus: 14046, 14036


Liñas de Investigación:
 • Desenvolvemento de lubricantes para aeroxeradores (enerxía eólica) e maquinaría agricola
 • Aplicación do analise térmico á sostenibilidade dos sistemas agroforestais
 • Determinación experimental de densidades e viscosidades de fluídos a distintas temperaturas e presións (hasta 700 bar).
 • Medida, correlación e predicción de propiedades termodinámicas e físicas de fluídos e de mixturas multicompoñentes.
 • Desenvolvemento de novos lubricantes compatibles cos novos refrixerantes alternativos HFCs y refrixerantes naturais para o seu uso en aire acondicionado e refrixeración por compresión.
 • Busca e caracterización de novos 'pares refrigerante-absorvente' non perxudiciais ó medio ambente para o desenvolvemento de sistemas de climatización e refrixeración mediante o uso racional da enerxía.Laboratorio de Sistemas

LBS


Coordinador: Arias Rodriguez, Juan Enrique
correo electrónico: juan.arias@usc.es
teléfono:
telefonía interna do campus:


Liñas de Investigación:
 • Sistemas de Información Xeográfica
 • Control e Supervisión Intelixente
 • Realidade Virtual
 • Internet e Mobilidade
 • Sistemas Multimedia
 • Teledetección e monitorización da dinámica oceánica na plataforma continental galega
 • Modelado hidrodinámico rexional
 • Relación entre variables medioambientais e HABS e ciclos de productividade
 • Teledetección como fonte de datos de valor engadido nas actividades pesqueiras
 • Desenvolvemento de sistemas de medición in-situ de datos oceanográficos en toda a columna de auga
 • Computación de materiais con técnicas ab initio. Modelado e Deseño
 • Electrons altamente correlacionados
 • Nanoestructuras e nanotecnoloxía

.Propiedades Termofísicas e Superficiais de Líquidos

PTSLCoordinador: Bravo Quintás, Ramón
correo electrónico: ramon.bravo@usc.es
teléfono: (+34) 881814051
telefonía interna do campus:


Liñas de Investigación:
 • Determinación experimental de propiedades termofísicas de líquidos.
 • Propiedades superficiais de líquidos ordinarios e de tensoactivos.
 • Predicción de propiedades termofísicas de líquidos.
 • Modelos teóricos de estado líquido.

acerca deste sitio web         versión para imprimir

Para manter esta web actualizada necesitamos a túa colaboración:
Se tes correccións ou suxestións, por favor contacta ao administrador da web ou edita esta páxina co teu contrasinal

Este sitio web usa direccións dinámicas. Para enlaces e marcadores, usar http://www.usc.es/posgrao/materiais