Estudos de Lingüística Galega

Imagen de la Página Inicial de la Revista

Estudos de Lingüística Galega é unha revista anual fundada en 2009 co obxectivo de crear un espazo de análise crítica e difusión da investigación lingüística e asemade, de debate e intercambio arredor da lingua galega.

De acordo con este dobre obxectivo, a revista incorpora dúas seccións, Pescuda e Anada. En Pescuda publícanse artigos de investigación orixinais sobre lingüística e filoloxía nas súas distintas ramas, ocupando un lugar relevante os estudos focados sobre o galego ou de interese para o galego (traballos do campo da romanística, da lingüística xeral, traballos de corte teórico ou metodolóxico etc), así como os referidos ao portugués nas súas distintas variedades. En Anada publícase tanto un inventario da produción científica relacionada co galego e correspondente ao ano anterior a cada número como recensións críticas orixinais de traballos lingüísticos sobre o galego ou de interese para esta lingua.

Estudos de Lingüística Galega aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, REDIB etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) categorízaa como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como B2 e en MIAR ten un ICDS de 7,278.

As linguas do portal web de Estudos de Lingüística Galega son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.


Novas

A revista do ILG Estudos de Lingüística Galega, sétima no ránking das publicacións de linguas e lingüística editadas en España e primeira entre as publicadas en Galicia, Portugal e Brasil

 

A revista do Instituto da Lingua Galega (ILG) da USC Estudos de Lingüística Galega (ELG) ocupa o sétimo lugar no Journal Rankings de SCImago (Scopus) correspondente ao ano 2014 entre as revistas de linguas e lingüística publicadas en España, así como o primeiro entre as publicadas en Galicia, Portugal e Brasil. Scopus é unha das bases de datos bibliográficas de resumos e citas de artigos de revistas científicas máis prestixiosas no ámbito académico.

Esta posición acada maior relevancia se a comparamos co ano anterior, 2013, en que  ELG se situaba no posto 21 a nivel nacional nesta mesma categoría e no terceiro entre as publicacións galegas, portuguesas e brasileiras. Estes datos converten a revista do ILG na publicación que máis posicións ascendeu nesta clasificación nos dous últimos anos. Sitúase, ademais, na segunda posición entre as revistas editadas polas universidades galegas en calquera área temática e na primeira entre as publicadas pola USC.

 

 
Enviado: 2015-09-30
 

Estudos de lingüística galega en MIAR 2015

 
A revista Estudos de lingüística galega está indexada en MIAR (Matriz de Información para a Análise de Revistas) 2015 e puntuada cun ICDS de 7.278. O ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria) da revista, mediante o cal se establecen listaxes de publicacións de cara á evaluación cualitativa por expertos e que mide a indexación dunha revista en repositorios internacionais, subiu 0,079 puntos con respecto á mesma publicación en 2014.  
Enviado: 2014-07-23
 
Máis Novas...

Vol 7 (2015)

Táboa de contidos

Pescuda

Convergências lexicais: a área dos olhos no Atlas Lingüístico Galego e no Atlas Lingüístico do Paraná Português (Brasil)
Vanderci de Andrade Aguilera, Hélen Cristina da Silva

Polo camiño, polo camiño adiante e camiño adiante, tres fórmulas do locativo por onde en galego Galego
Soraya Domínguez Portela

Terminografía galega e calidade: novos modelos Galego
Iolanda Galanes

Romance languages do not have double objects: evidence from European Portuguese and Spanish English
Rita Gonçalves

Rosa Virgínia Mattos e Silva e a história social linguística do Brasil Português (Brasil)
Tânia Lobo

Variação sintática no português quinhentista: a colocação dos pronomes clíticos Português (Portugal)
Ana Maria Martins

Construções percetivas e ordem de palavras num texto medieval Português (Portugal)
Sandra Pereira

Para a história da negação: o minimizador homem no português antigo Português (Portugal)
Clara Pinto

Rumos e ritmos da mudança linguística: alternância vocálica e flexão de número em português Português (Portugal)
Isabel Almeida Santos

Anada. Recensións

Gugenberger, Eva / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.) (2013): Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 326 pp. English
Ana Maria Anderson

Cardoso, Suzana Alice Marcelino da Silva / Jacyra Andrade Mota / Vanderci de Andrade Aguilera / Maria do Socorro Silva de Aragão / Aparecida Negri Isquerdo / Abdelhak Razky / Felicio Wessling Margotti / Cléo Vilson Altenhofen (2014): Atlas Linguístico do Brasil (Introdução, vol. 1, 212 pp.; Cartas linguísticas 1, vol. 2, 368 pp.). Londrina: EDUEL Italiano
Elisabetta Carpitelli

José Álvaro Porto Dapena (2014): Dicionario toponímico do Concello e Ría de Cedeira. A Coruña: Servicio de Publicaciones, 492 pp. Galego
Rocío Dourado

Cabeza Quiles, Fernando (2014): A toponimia celta de Galicia. Noia: Editorial Toxosoutos, 545 pp. Galego
Paulo Martínez Lema

Éva Buchi / Wolfgang Schweickard (eds.) (2014): Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Genèse, méthodes et résultats. Berlin / München / Boston: De Gruyter, 723 pp. Português (Portugal)
João Paulo Silvestre

Anada. Bibliografía

Bibliografía 2013 Galego
Francisco Dubert García, Florentina Xoubanova MonteroEstudos de lingüística galega
ISSN 1889-2566
ISSN-e 1989-578X
Universidade de Santiago de CompostelaInstituto da Lingua Galega / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391