.

 

O curso de verán «Témoslle lei: O galego no Dereito», que se desenvolverá na Facultade de Dereito da USC os días 12, 13 e 14 de setembro, diríxese a todas as persoas interesadas en coñeceren o alcance dos dereitos lingüísticos e as obrigas dos poderes públicos en relación coa normalización lingüística:

PROGRAMA

Luns 12 de setembro

09.00 Acollida e reparto de materiais

10.00 Inauguración
Dr. Juan J. Casares Long, reitor da Universidade de Santiago de Compostela

10.30-11.30 Os dereitos lingüísticos: unha perspectiva constitucional á luz da sentenza do TC 31/2010, do 28 de xuño
Dr. Carles Viver Pi-Sunyer, presidente do Institut d’Estudis Autonòmics e ex- vicepresidente do Tribunal Constitucional

12.00-13.15 A protección das linguas e dos falantes: dereitos e deberes
Dra. Alba Nogueira López, profesora titular de Dereito Administrativo. Universidade de Santiago de Compostela

16.00-18.00 Mitos, prexuízos e datos sobre o galego e os usos lingüísticos
Don Manuel C. Núñez Singala, director do Servizo de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela
Dona Isabel Vaquero Quintela, técnica do Servizo de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela

18.30-20.00 Proxección

Martes 13 de setembro

10.00-11.30 A Administración de Xustiza e os dereitos lingüísticos
Don Luciano Varela, maxistrado. Tribunal Supremo

12.00-14.00 A normalización das oficinas xudiciais
Don Luís Villares Naveira, maxistrado. Tribunal Superior de Xustiza de Euscadi
Dona Dalila Dopazo, maxistrada. Xulgado de Santa Coloma de Gramenet

16.30-18.30 O exercicio do Dereito e a cooficialidade
Don Evaristo Nogueira, decano do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela
Don Xaquín Monteagudo Romero, secretario do Concello de Outes

19.00-20.30 A regulación por omisión. As leis sen desenvolvemento
Don Xesús Costas Abreu, letrado xefe da Asesoría Xurídica do Concello de Vigo

Mércores 14 de setembro

10.00-12.00 A normalización lingüística dunha administración
Don Daniel Romero, técnico de normalización lingüística. Concello de Fene
Dr. Antonio López Díaz, conselleiro do Consello de Contas de Galicia

12.30-14.00 Os modelos de normalización da lingua de Euskadi e Cataluña
Dra. Eva Pons Parera, profesora titular de Dereito Constitucional. Universitat de Barcelona
Dr. Iñigo Urrutia Libarona, catedrático de Dereito Administrativo. Euskal Herriko Unibertsitatea

16.30-18.00 As vías de protección dos dereitos lingüísticos da cidadanía
Dr. Iñaki Lasagabaster, catedrático de Dereito Administrativo. Euskal Herriko Unibertsitatea

18.30-20.00 Os empregados públicos: dereitos e deberes lingüísticos
Dr. Marcos Almeida Cerreda, profesor contratado doutor de Dereito Administrativo. Universidade de Santiago de Compostela

20.00-20.30 Conclusións e clausura do curso
Dona Teresa Conde-Pumpido, presidenta do Consello Consultivo de Galicia

MATRÍCULA E RECOÑECEMENTO

A matrícula farase a través do web de Cursos de Verán da USC ou presencialmente nas secretarías de Cursos de Verán de Compostela e Lugo. O prazo de matrícula remata o 2 de setembro. A dirección poderá considerar a anulación do curso na segunda quincena de xullo en función da matrícula existente.

O importe da matrícula é de 70 € en xeral e de 40 € para estudantes de calquera universidade ou de estudos de formación profesional, persoas desempregadas e PDI e PAS da USC.

Os asistentes terán dereito a un diploma acreditativo de asistencia por 25 horas. Aos estudantes da USC que marquen o cadro correspondente ao formalizaren a matrícula recoñeceráselles:

  • 1 crédito de libre configuración, se son estudantes de diplomaturas, licenciaturas, enxeñarías

  • 2 créditos para estudantes das titulacións de grao

Para obter a cualificación de apto/a e recibir tanto o diploma como os créditos, cómpre asistir regularmente cando menos ao 80% das horas lectivas do curso.

MÁIS INFORMACIÓN

Directora: Alba Nogueira López <alba.nogueira@usc.es>, teléfono (+34) 8818 14683

Secretaria: Isabel Vaquero Quintela <isabel.vaquero.quintela@usc.es>, teléfono (+34) 8818 14491

Cursos de verán: <cursosdeveran@usc.es>, teléfonos (+34) 881 811018 e 881 811103 (Santiago) e (+34) 982 821513 (Lugo), web <http://www.usc.es/cultura/uveran11cursos.htm>